Kaupunginjohtajan esitys Espoon kaupungin talousarvioksi julkaistiin 3. marraskuuta. Vihreät haluavat turvata opetuksen ja varhaiskasvatuksen resurssit, koulu- ja päiväkotihankkeiden riittäväs rakentaminen, luonnonsuojelun ja ilmastotyön sekä kulttuuripalvelut. 

Laadukas opetus ja varhaiskasvatus

Kaupunki kasvaa tällä hetkellä historiallisen nopeasti. Kasvun yhteydessä Espoon on huolehdittava, että laadukkaita ja riittäviä peruspalveluja on tarjolla niin nykyisille kuin tulevillekin asukkaille. 

”Vihreälle ryhmälle tärkeintä on varmistaa, että jokainen lapsi saa hyvän lähtökohdan elämälleen laadukkaassa varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa. Lasten ja nuorten oppimisvaikeuksiin, erityistarpeisiin sekä pahoinvointiin on myös pystyttävä puuttumaan nykyistä nopeammin ja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa”, linjaa Espoon Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Mikki Kauste

Kelpoisesta henkilöstöstä on kova pula niin kouluissa kuin päiväkodeissakin. 

”Opetuksesta ja varhaiskasvatuksesta leikkaamista Vihreät ei kannata. Se olisi raskasta työtä tekeville ammattilaisille vääränlainen viesti. Meidän tulee päinvastoin tukea opettajien työtä palkkaamalla kouluihin lisää yhteisöohjaajia, nuorisotyöntekijöitä ja koulunkäyntiavustajia. Varhaiskasvatuksessa hyödyttäisiin vakinaisista päiväkotiapulaisista. Palkkauksen nostaminen naapurikuntien tasolle ei olisi pelkästään oikein henkilöstölle, vaan se auttaisi myös paikkaamaan akuuttia osaajapulaa päiväkodeissa ja kouluissa”, Kauste jatkaa.

Vihreät vaatii myös ratkaisua kaupunginjohtajan esittämän investointiohjelman ilmeiseen puutteeseen päiväkoti- ja kouluhankkeiden osalta.

”Nykyinen investointitahti koulu- ja päiväkotirakennuksiin ei riitä vastaamaan kasvavan lapsimäärän tarpeisiin. Monella alueella uutta päiväkotia tai koulua tarvittaisiin oikeastaan jo nyt”, kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Henna Partanen kertoo.

”Kaupungilla on laillinen velvollisuus huolehtia, että jokaiselle lapselle on päiväkoti- tai koulupaikka. Mikäli rakennustahtia ei nosteta, tätä velvollisuutta ei pystytä täyttämään”, hän huomauttaa.

Kulttuurilla elinvoimaa ja hyvinvointia

Koulutuksen ohella Vihreät puolustaa Espoon monipuolista kulttuuritarjontaa. 

”Tavoitteenamme on varmistaa, että jokaiselle espoolaiselle lapselle ja nuorelle tarjotaan mahdollisuus harrastaa kulttuuria ja saada kokea kulttuurielämyksiä”, Mikki Kauste sanoo.

”Erilaisilla kulttuurihyvinvointihankkeilla taas on voitu parantaa monen ikäihmisen elämänlaatua ja edistää terveyttä sekä hyvinvointia”, hän jatkaa. 

Vihreät tukee Espoon uuden teatteritilan rakentamista.

”Teatterihanke vahvistaa Espoota elinvoimaisena kulttuurikaupunkina. On hienoa, että se vihdoin etenee. Samalla on varmistettava, että se toteutetaan korkeatasoisena ja teatterin toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisena”, Kauste perustelee. 

Kasvavan kaupungin on suojeltava vesistöjään ja luontoaan

Valtuusto on asettanut tavoitteeksi luonnon monimuotoisuuden elpymisen ja vähintään kolmen luonnonsuojelualueen perustamisen vuodessa. 

”Luonto on espoolaisille erityisen rakas. Kaupungin kiihtyvä rakennustahti edellyttää myös luonnonsuojeluun satsaamista. Valtuuston asettaman luontotavoitteen saavuttamiseksi ryhmämme vaatii, että luontoselvitysten laatimiseen varataan riittävät resurssit“, Henna Partanen sanoo.

Kaupungin rakentumisen myötä vettä läpäisemättömät asfalttipinnat ovat lisääntyneet. Kun samalla ilmastonmuutos on edetessään aiheuttanut aiempaa voimakkaampia vesisateita, Espoossakin on koettu viime vuosina useita asukkaiden arkea häiritseviä ja vesistöjä kuormittavia tulvia. 

”Hulevesien hallintaa on tärkeä tehostaa ja samalla tehdä toimia järvi- ja virtavesien suojelemiseksi”, Kauste täydentää.

Ilmastotyöhön vauhtia ja konkretiaa

Talousarvion yhteydessä valtuusto on nyt ensimmäistä kertaa hyväksymässä myös ilmastosuunnitelman, jota myöhemmin päätettäväksi tuleva Hiilineutraali Espoo 2030 -tiekartta tarkentaa.

“Ilmastotoimien kytkeminen talousarvioon on Vihreän ryhmän mielestä hyvä edistysaskel. Kuitenkin tiekartta kaipaa vielä lisätoimenpiteitä, sillä nyt esitetyt toimet eivät riitä saavuttamaan hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Etenkin rakentamisen ja liikenteen päästövähennyksiin sekä kiertotalouden edistämiseen on löydettävissä vielä keinoja”, Henna Partanen päättää.

Valtuuston neuvottelut vuoden 2024 talousarviosta alkavat keskiviikkona 15.11.2023. Päätös tehdään valtuuston kokouksessa 7.12.2023.

Mikki Kauste
Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja
040-5072591
mikkikauste@gmail.com

Henna Partanen
Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja, Tila- ja asuntojaoston pj. 
040-7619024
henna.partanen@vihreat.fi