Valtuutettu Risto Nevanlinna ja 33 allekirjoittanutta jättivät kaupunginvaltuuston kokouksessa 13.6. valtuustoaloitteen, jossa esitetään uusien suojelualueiden perustamista Espoon Keskuspuistoon osana meneillään olevaa Vihervuotta. Nevanlinnan aloitteessa esitetään, että suojelualueiksi sopisivat erityisen hyvin Harmaakallion alue, Mössenkärrin metsälampi sekä Lillträsketin suo.

”Keskuspuiston arvokkaiden luontokohteiden suojelu nostaa Keskuspuiston arvoa myös virkistyskäytön kannalta. Suojelualueiden perustaminen ei estä virkistyskäyttöä. Lisäksi suojelualueilla on suuri merkitys luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa”, Risto Nevanlinna toteaa.

Risto Nevanlinna ja Tiina Elo keskuspuistossa

Kuvassa Risto Nevanlinna ja Tiina Elo keskuspuistossa Mössenkärrin metsälammella. Kuva Minna Etsalo

Espoon Keskuspuisto on noin 880 hehtaarin metsäinen alue keskellä kaikkein tiiveintä eteläistä Espoota. Alueen reunoja uhkaa jatkuva nakertaminen asemakaavoilla.

”Keskuspuisto on helposti tavoitettava ja tärkeä ulkoilu- ja virkistyskohde tuhansille espoolaisille ja sen merkitys tulee vain korostumaan asukasmäärän kasvaessa. Uusien suojelualueiden perustamisen lisäksi keskuspuiston rajat on vahvistettava metsäalueen nykylaajuudessa ja nakertaminen lopetettava”, vaatii kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Tiina Elo, yksi Keskuspuisto-aloitteen allekirjoittajista.

Keskuspuiston metsää halkovat leveät, väylämäiset ulkoilureitit ovat toinen alueen yhtenäisyyttä ja luontoarvoja pirstova ongelma.

”Reittien toteuttamisessa olisi käytettävä harkintaa ja ne olisi toteutettava polkumaisina reitteinä, jotta metsän lumo ja erämainen tunnelma ei rikkoudu”, Elo ja Nevanlinna ehdottavat.

Keskuspuisto on Espoon tärkein yhtenäinen luontoalue Nuuksion kansallispuiston jälkeen ja se muodostaa tärkeän ekologisen yhteyden rannikon viheralueilta Pohjois- Espooseen. Keskuspuiston itäisessä osasta on tällä hetkellä kolme suojelualuetta: Keskuspuiston metsäalueen luonnonsuojelualue, Majkärrin suojelualue ja Ritvan perintömetsä. Puiston läntisessä osassa ei suojelualueita ole lainkaan.

Keskuspuistoaloite kokonaisuudessaan

Keskuspuiston kartta Espoon kaupungin sivuilla, josta löydät jutussa mainitut ehdotetut suojelukohteet

Ps. Järjestimme avoimen keskuspuistokävelyn Harmaakallion alueella, jutun voit lukea täältä