Espoon Vihreät ottivat kantaa ensimmäiseen versioon kouluverkkoesityksestä tuoreeltaan sen tultua julki:
https://www.espoonvihreat.fi/espoon-vihreat-lasten-ja-nuorten-tasa-arvon-toteuduttava-kouluverkkopaatoksissa/

Saadun palautteen pohjalta viranhaltijat muokkasivat esitystä, mutta valitettavasti suuri osa ongelmakohdista on edelleen korjaamatta. Esitys ei ole Vihreiden mielestä valmis päätettäväksi, vaan on palautettava uudelleen valmisteltavaksi.

Espoon Vihreiden valtuustoryhmä on käynyt läpi saadun asukaspalautteen ja esittää suunnitelmaan seuraavia muutoksia:

 • Kouluverkkoesitys osoittaa, ettei annettu investointikatto ole koulujen tilatarpeiden osalta riittävä. Investointikatto on purettava koulujen ja päiväkotien osalta, jotta voidaan turvata kaikille espoolaislapsille terveelliset ja turvalliset koulutilat lähellä kotia ja turvallisten koulumatkojen päästä.
 • Ennen esityksen hyväksymistä on saatava selvyys sen vaikutuksista ryhmäkokoihin ja tilanahtauteen kouluissa. Vihreät ovat puolustaneet pieniä ryhmiä, emmekä ole valmiita kouluverkkopäätöksen varjolla hyväksymään ryhmäkokojen kasvattamista. Jo nyt monissa kouluissa opiskellaan täpötäysissä luokissa ja käytävillä, jolloin tilanpuute määrittelee pedagogisia ratkaisuja.

 • Vihreät pitävät tärkeänä, että lukioverkosta tehdään päätös ennen kuin lukioiden hakuaika päättyy 13.3. Nuorten on tiedettävä lukioon hakiessaan, millaisen matkan päässä tulevat lukiota käymään.

 • Alakoulujen osalta on huomioitava, että tulevien ekaluokkalaisten haku päättyi 22.1. Päätöksiä on tehtävä mahdollisimman pian, jotta tulevat pienet ekaluokkalaiset perheineen eivät joudu elämään epävarmuudessa. Mahdollisuus muuttaa hakua on tarjottava, mikäli koulun paikka muuttuu.

 • Tilankäyttösuunnitelma ei huomioi riittävästi oppilasmäärän kasvua. Vuonna 2018 oppilasmäärän ennakoidaan kasvavan 800 oppilaalla, mutta yhtään uutta koulutilaa ei saada käyttöön. Erityisen hankala tilanne on Leppävaaran alueella. Siellä tulisi etsiä lisätilaa lukion lisäksi myös yläkoulupaikoille. Näin Laajalahden koulun peruskorjausta ja laajennusta voitaisiin lykätä ja siirtää rahat kiireellisempiin korjauksiin sekä säilyttää montessoriopetus Leppävaaran alueella.

 • Tapiolaan on saatava toimivat alakoulut mahdollisimman pian. Jousenkaaren ja Aarnivalkean koulurakennukset on todettu purkukuntoisiksi, joten ratkaisu niiden tulevaisuudesta on tehtävä viipymättä. Kannatamme uusien koulujen rakentamista niiden paikalle. Kestävät väistöratkaisut siirtymäajaksi on tehtävä lasten turvalliset koulumatkat ja perheiden arjen sujuvuus huomioiden. Emme kannata Tapiolan tai Etelä-Tapiolan lukion siirtämistä Otaniemeen.

 • Espoon lukioverkon tulee olla alueellisesti tasa-arvoinen, jotta nuorten kulku lukioon on sujuvaa eri puolilta Espoota. Lukiopaikkoja on oltava riittävästi, jotta lukioon pääsee Espoossa myös matalammalla keskiarvolla.

 • Vihreät eivät pidä järkevänä lukiopaikkojen entistä vahvempaa alueellista keskittämistä, eikä liian monen lukion yhdistämistä. Tietotie 6:n tilojen sijaan on etsittävä lukioille sopivamman kokoisia tiloja tarpeen mukaan. Olarin lukion ja Aalto yliopiston yhteistyön Vihreät näkevät järkevänä ja esimerkiksi samojen tilojen käyttö Pohjois-Tapiolan lukion kanssa kannattaa selvittää.

 • Vihreät suhtautuvat kriittisesti Tietotie 6:n vuokratiloihin. Otaniemestä on jo vuokrattu koulutilaa Lämpömiehenkujalta. Koska Otaniemen lapsimäärä kasvaa vasta tulevan kaavoituksen myötä, voidaan Lämpömiehenkujan tiloja käyttää alkuun hätäväistötilana. Näin myöskään Tietotie 6:n tiloihin suunniteltua pysyvää väistötilaa kouluille ei tarvita.

 • Matinkylään on saatava toimivat pysyvät lukiotilat lähivuosina. Realistisimpana vaihtoehtona Vihreät pitävät Meri-Matin lukion toteuttamista sille varatulle tontille. Päätöksenteon yhteydessä on pystyttävä esittämään toteuttamiskelpoinen vaihtoehto lukion sijoittumiselle, jotta hanke voidaan toteuttaa suunnitellussa aikataulussa.

 • Vihreät kannattavat Espoon yhteislyseon lukion säilyttämistä Kauklahdessa. Riittävät koulutilat alueella on turvattava pian muulla tavoin kuin lukiota siirtämällä.

 • Koulujen peruskorjauksia on kiirehdittävä, jotta vältetään riski kasvavaan korjauskierteeseen ja hätäväistöihin. Peruskorjaulistalta puuttuvat ainakin Niittykummun ja Nöykkiön koulut ja Jupperin koulun korjaus on ajoitettu liian kauas, 10 vuoden päähän.

 • Myös Pohjois-Espoossa tarvitaan lähikouluja. Nykyiset Nuuksion ja Pakankylän koulut on säilytettävä siihen asti kunnes on saatu selkeä suunnitelma siitä, missä Pohjois-Espoon koulut tulevaisuudessa sijaitsevat. Pakankylän koulun korjaustarpeet on arvioitava, samoin se onko Nuuksion koulua järkevää lakkauttaa, kun Karhusuon koulu tulee täyttymään alueen kasvaessa.

 • Vihreät ovat huolissaan myös esitetyistä lapsen edun mukaisten koulupalveluiden muutoksista. Espoon ei pidä lähteä erityiskoulujen yhdistämisiin ja lakkauttamisiin naapurikuntien vauhdilla. Vihreät kannattavat myös alkuopetukseen satsaavan ja paljon kiitosta saaneen Hösmärinpuiston koulun työn jatkamista.

 

Lisätietoja:

Inka Hopsu, p. 040 758 9545
Opetuslautakunnan varapuheenjohtaja

Tiina Elo, p. 045 261 7447
Kaupunginhallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja