Espoossa tilanne on jo useamman vuoden ollut se, että pätevää henkilökuntaa ei saada rekrytoitua riittävästi, vaihtuvuus on suurta ja henkilöstövuokramenot kasvavat. Vuonna 2017 henkilöstövuokrausmenot ylittyivät 2,8 miljoonalla eurolla. “Jätämme maanantaina valtuustokysymyksen, jossa kysymme miten Espoossa varhaiskasvatuksen henkilöstön pysyvyyttä voidaan vahvistaa ja turvata riittävä pätevien lastentarhanopettajien saanti. Olennaista on niin työolosuhteiden kuin palkkatasonkin kehittäminen.” sanoo valtuustoryhmän puheenjohtaja ja opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varapuheenjohtaja Inka Hopsu (vihr).

Viime viikkoina on syystä puhuttu lastentarhanopettajien palkkakehityksen jäämisestä jälkeen muihin korkeakoulutettuihin kuntatyöntekijöihin verrattuna. Varhaiskasvatus on tutkimusten mukaan koulutusjärjestelmämme eniten vaikuttava vaihe ja pedagogista lähestymistapaa on viime vuosina entisestään vahvistettu. Laadusta ja pätevistä lastentarhanopettajista on pidettävä kiinni. Varhaiskasvatukseen panostaminen on investointi tulevaisuuteen. Pääkaupunkiseudulta puuttuu tällä hetkellä 600 lastentarhanopettajaa ja tarve kasvaa, kun poliittisin linjauksin pyritään nostamaan varhaiskasvatuksen osallistumisastetta. “Helsingin yliopistoon tarvitaan yhä lisää lastentarhanopettajien koulutuspaikkoja, jotta pääkaupunkiseudun kasvavaan tarpeeseen voidaan vastata” painottaa Hopsu.

Pääkaupunkiseudulla elinkustannukset ovat muuta maata korkeammat. Työolot vaikuttavat raskailta ja alalta pyritään nopeasti jatkokouluttautumaan. Lainsäädännössä on samaan aikaan lisätty lastentarhanopettajien tehtäviä ja pedagogista roolia. “Nyt olisi tärkeää esittää mahdollisimman nopeasti konkreettinen suunnitelma, miten palkkoja saadaan nostettua askel kerrallaan kohtuulliselle tasolle ja millä keinoin varmistetaan pätevän henkilökunnan saaminen ja pysyvyys Espoossa. Se olisi tärkeä viesti henkilökunnalle, että heidän työtään arvostetaan ja että Espooseen kannattaa jatkossakin hakeutua lastentarhanopettajaksi”, vaatii varhaiskasvatusjaoston puheenjohtaja Helka Otsolampi (vihr). “Palkkojen lisäksi on huolehdittava hyvistä työoloista, terveistä tiloista, riittävästä henkilömitoituksesta ja vahdittava, etteivät ryhmäkoot kasva. Espoossa Vihreät ovat puolustaneet varhaiskasvatusta esitetyiltä heikennyksiltä ja jatkamme työtä entistäkin laadukkaamman varhaiskasvatuksen puolesta.” päättää Hopsu. Inka Hopsu, Espoon Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan vpj, Vihr. Helka Otsolampi, Espoon Varhaiskasvatusjaoston pj, Vihr.