(Espoon Vihreät tiedote 1.6.2010) Vihreä valtuutettu Tiina Pursulan aloite liikennemelun, päästöjen, ruuhkautumisen ja onnettomuuksien vähentämiseksi laskemalla nopeusrajoituksia sai valtuuston vahvan kannatuksen maanantain kokouksessa.

– Tuhannet espoolaiset kärsivät liikennemelusta ja tänäkin vuonna on sattunut useita jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden loukkaantumisia suojateillä. Nopeusrajoitusten alentaminen asuinalueiden pääkaduilla ja erityisesti vilkkaiden koulureittien varrella parantaisi turvallisuutta, yleistä viihtyisyyttä ja vähentäisi meluongelmia, aloitteen tehnyt Tiina Pursula toteaa.

Myös Espoon pääväylillä kuten Turunväylällä ja Länsiväylällä suuret liikennemäärät, tiheästi sijaitsevat liittymät ja korkeat nopeusrajoitukset (100-120 km/h) ovat johtaneet kasvavien melu- ja päästöongelmien lisäksi ruuhka-aikoina heittelehtiviin ajonopeuksiin, pahenevaan ruuhkautumiseen ja peräänajoihin. Hyviä kokemuksia nopeuksien laskemisesta on Rotterdamista, jossa nopeuksien lasku 120 km/h:sta 80 km/h nopeuteen vähensi melua puolella, hiilidioksidipäästöjä 15 prosentilla ja kuolemaan johtaneita onnettomuuksia 90 prosentilla.

– Laskemalla asuinalueiden keskellä kulkevien ja vilkkaita koulureittejä risteävien katujen nopeusrajoituksia tasolle 40 km/h ja pääväylien nopeuksia tasolle 80 km/h tai ottamalla käyttöön muuttuvat nopeusrajoitukset voidaan vähentää meluongelmia, päästöjä ja ehkäistä onnettomuuksia. Valtuusto otti kokouksessaan näihin ehdotuksiin yksimielisen positiivisen kannan.

Lisätiedot:
Tiina Pursula
valtuutettu, Espoon Vihreät
040 5149507
tiina.pursula(at)gmail.com