Länsimetron liityntäliikenne on ollut käytössä viikon, josta kaksi päivää normaalilla matkustajakuormituksella. Valitettavasti alku ei ole sujunut ongelmitta.

Vihreät nostivat jo ennen liityntäliikenteen alkua kaupunginhallituksen konsernijaostossa esiin huolia, jotka ovat osoittautuneet todellisiksi. Lisäksi on käynyt ilmi, ettei HSL ole varautunut riittävästi poikkeusliikenteen järjestämiseen metron vikaantuessa.

”Liityntäliikenteeseen siirtyminen on hidastanut monien matkoja merkittävästi ja myös hankaloittanut sisäistä ja poikittaisliikennettä monilla alueilla” sanoo vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Inka Hopsu.

Vihreät vaativat ongelmiin puuttumista viipymättä.

”Kaikki metrot on syytä ohjata ruuhka-aikaan Matinkylään heti kun riittävä kalusto saadaan hankittua ja kuljettajamäärä koulutettua. Tällä hetkellä ruuhkassa kapasiteetti on tiukalla Matinkylä-Tapiola välillä. Kokonaismatka-ajatkin lyhenevät, jos Matinkylän linjan liikennöintitiheys kaksinkertaistuu ja terminaalin ruuhkautuminen helpottuu”, toteaa kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsen ja valtuutettu Tiina Pursula.

”Lisäksi on selvää, että suoria linjoja ruuhka-aikana Kamppiin tarvitaan välittömänä korjausliikkeenä siirtymäajalle. Näin voitaisiin kohtuullistaa matka-aikoja erityisesti Espoonlahden ja Finnoontien suunnista (entisten linjojen 143-165 alueilta) sekä keventää Matinkylän terminaalin kuormaa”, Hopsu lisää.

Joulukuussa Vihreät toivat konsernijaostossa esiin myös huolen siitä, että metron myötä lakkautetaan linjoja, joita metro ei korvaa.

”Odotamme, että HSL reagoi ripeästi heille toimitettuun listaan ongelmakohdista. Ongelmallisia ovat mm. Meilahteen heikentyneet yhteydet, Latokasken ja Olarin välisen yhteyden katkeaminen sekä Iivisniemen heikentyneet yhteydet Espoonlahden ja Espoon keskuksen suuntiin linjan 46 lakkautuksen myötä. Seuraavassa konsernijaoston kokouksessa 22.1. on tehtävä päätöksiä liityntäliikenteen ongelmien nopeaksi ratkaisemiseksi”, toteaa Tiina Pursula.

Satsaukset laadukkaaseen ja sujuvaan joukkoliikenteeseen helpottavat ihmisten arkea, hillitsevät ruuhkia ja vähentävät liikenteen päästöjä. Vain kokonaisuudessaan hyvin toimivalla joukkoliikennejärjestelmällä voidaan metroinvestoinnista saada tavoiteltu hyöty irti.