Espoon Vihreät vaativat lisää opiskelija-asuntoja Espooseen. Kaupungin on mahdollistettava vähintään yhden uuden opiskelija-asuntohankkeen käynnistyminen vuosittain. Toimiva opiskelija-asuminen on edellytys koko metropolialueen kilpailukyvylle.

Aalto-yliopiston Otaniemeen keskittyvä kampus sekä Laurean aikomukset vähentää toimipaikkoja kehyskunnissa tuovat entistä enemmän opiskelijoita Espooseen. Esimerkiksi Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön asuntoihin jonottaa tälläkin hetkellä yli 5000 ihmistä.

“Pääkaupunkiseudun vuokra-asuntotilanne on todella hankala, ja se tuntuu kipeästi myös opiskelijoiden arjessa. Opiskelija-asuntoja tarvitaan erityisesti kampusten välittömään läheisyyteen ja hyvien joukkoliikenneyhteyksien ulottuville“, toteaa kaupunginhallituksen jäsen Saara Hyrkkö.

“Nyt tekeillä olevaan asunto-ohjelmaan tulee kirjata kunnianhimoiset tavoitteet kaupungin oman vuokra-asuntotuotannon lisäksi opiskelija-asuntotuotannolle – ja nämä tavoitteet tulee myös toteuttaa”, vaatii kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja sekä tila- ja asuntojaoston puheenjohtaja Tiina Elo.

Kaupunki voi parhaiten tukea opiskelija-asumista luovuttamalla tontteja hyviltä paikoilta. Erityisesti Otaniemessä sopivista tonteista on pulaa. Kaupunki voi helpottaa opiskelija-asuntojen syntyä myös väljentämällä autopaikkanormeja niiden osalta.

“Autopaikka maksaa pahimmillaan 55 000 euroa. Sellaisia summia ei kannata maksattaa opiskelijoilla, varsinkaan jos asunto sijaitsee metroaseman vieressä”, jatkaa Elo.

Kaupungin, korkeakoulujen, opiskelijajärjestöjen ja opiskelija-asuntorakentajien tavoitteet on saatava tukemaan toisiaan nykyistä paremmin.

“Haluamme tehdä Espoosta Suomen opiskelijaystävällisimmän kaupungin. Opiskelija-asuntojen rakentamisen vauhdittaminen on ensimmäinen askel. Kaupungin tulee sitoutua luovuttamaan vähintään yksi tontti vuodessa opiskelija-asuntoja varten. Myös valtio on saatava mukaan tonttitalkoisiin”, summaa Hyrkkö.

Valtuusto käsitteli asunto-ohjelmaa seminaarissa 21.10.2013. Valtuustoryhmät antavat lausuntonsa aiheesta 15.11.2013 mennessä. Sen jälkeen asunto-ohjelma hyväksytään tila- ja asuntojaostossa, kaupunginhallituksessa ja lopulta valtuustossa ensi vuoden alussa.