Vihreät kantaa huolta siitä, että Espoossa jo pitkään jatkunut tiukka talouskuri on johtanut kasvavassa kaupungissa tilanteeseen, jossa henkilökunta on kovilla asukkaille tärkeiden palveluiden tuottamisessa.

Kaupunginjohtajan budjettikehykseen tekemät lisäykset kertovat parantuneesta taloustilanteesta. On hyvä, että asiantuntijalautakuntien kantoja on ainakin osittain kuultu. Vihreiden valtuustoryhmä on tyytyväinen siihen, että budjettikehykseen on esimerkiksi lisätty määräraha peruskoulujen ja lukioiden tuntiresurssin pitämiseksi ennallaan. Lisäykset eivät kuitenkaan ole riittäviä palveluiden laadun säilyttämiseksi.

Vihreät haluaa säilyttää espoolaisen opetuksen laadun ja ehkäistä koulujen eriarvoistumista

“Esitämme reilun 2 miljoonan euron lisäystä opetukseen ja iltapäivähoitoon. Sillä säilytämme opetuksen resurssit sekä avustajien ja erityisopetuksen määrän vähintään nykytasolla. Haluamme myös panostaa koulujen eriarvoistumisen ehkäisyyn. Lukiopaikkoja tulee lisätä niin, että keskiarvoraja saadaan laskemaan viimevuotisista. Lisäksi haluamme turvata iltapäivähoitopaikan kaikille 1. ja 2. luokkalaisille sekä torjua Iltapäivähoidon maksujen korotukset”, toteaa valtuustoryhmän puheenjohtaja Inka Hopsu.

Vihreät haluaa panostaa myös kielten opetukseen Espoo-strategian linjausten mukaisesti.

“Kieltenopetukseen esitämme B1-kielen lisätuntia yläkouluun ja varhennettua kielen opetuksen aloitusta ykkösluokasta lähtien. Haluamme myös säilyttää oman äidinkielen opetuksen ja ylläpitokielenopetuksen nykytasolla”, Hopsu jatkaa.

Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin lisää rahaa

Espoon lastenpsykiatrisessa avohoitoyksikössä odotusaika kiireelliselle käynnille oli viime toukokuussa noin 3,5 kk ja kiireettömäksi arvioidulle 6kk. Myös kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä on ollut hälyttävässä kasvussa.

“3-6 kk:n jonotusaika on aivan liian pitkä apua tarvitsevalle. Lasten ja nuorten mielenterveystyöhön tarvitaan kunnon panostus, jotta tilanne saadaan kuntoon.” Hopsu painottaa.

Vihreät ei kannata terveyskeskusmaksujen korotusta sekä esittää paperittomien kiireettömän terveydenhoidon toteuttamista Espoossa.

Rahaa teistä kouluihin ja päiväkoteihin

Vaikka kaupungin investointiohjelma on mittava, se ei riitä tarpeellisiin koulu- ja päiväkoti-investointeihin. Kaupungin kasvaessa korjausten lisäksi tarvitaan myös uusia kouluja ja päiväkoteja.

“Useampi päiväkotikohde vaatii aikaistamista, jotta vältämme ylimääräiset väistöt. Lisäksi esitämme Aarnivalkean koulun ja Meri-Matin lukion nostamista investointiohjelmaan. Haluamme säilyttää Tapiolan alakoulut ja turvata jokaiseen kaupunkikeskukseen lukion”, toteaa kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Tiina Elo.

Koulu- ja päiväkoti-investoinnit Vihreät rahoittaisivat tiehankkeiden, kuten Espoon väylän ja Hagalundin tunnelin rakentamisen lykkäämisellä.

Suojellaan vesistöjä ja vähennetään ilmastopäästöjä

Vihreät kantaa talousarvioneuvotteluissa huolta myös ympäristöstä.

“Haluamme panostaa vesiensuojeluun, jotta Espoon vesistöt pysyvät puhtaina ja luonnoltaan monimuotoisina. Energiatehokkuuteen panostaminen maksaa itsensä takaisin pienempinä sähkö- ja lämmityslaskuina”. toteaa Hopsu.

Pyöräilyn edistäminen on tuottanut jo hyviä tuloksia. Erityisesti on kasvanut kaupunkikeskusten välinen pyöräily.

“Haluamme jatkaa pyöräilyn edistämistä rakentamalla Länsiväylän pyöräilybaanan mahdollisimman nopeasti sekä parantamalla pyöräteiden talvikunnossapitoa”, päättää Elo.