Espoon valtuusto saa ensi maanantaina kolmatta kertaa Lommilan kauppakeskuskaavan päätettäväkseen. Valtuuston tammikuussa 2014 hyväksymä kaava kaatui oikeudessa Markku Sistosen (sd.) oltua esteellinen Hok-Elannolta ja Keskolta saamansa vaalituen takia.

Vihreät ovat johdonmukaisesti vastustaneet hanketta eri käsittelyvaiheissa ja tulevat valtuustossa esittämään kaavan hylkäystä.

Lommilan alue ilmasta.

– Kauppakeskuksen valtava koko heikentäisi Espoon keskuksen kehittymistä todelliseksi aluekeskukseksi. Se hajauttaisi kaupunkirakennetta viemällä asioinnin painopistettä sivuun joukkoliikenteen solmukohdasta. Hanke myös söisi käytännössä koko Espoon keskuksen kehittämispotentiaalin, painottaa kaupunkisuunnittelulautakunnan varapuheenjohtaja Kirsi Louhelainen.

Maakuntakaavan tilanne on muuttunut sitten valtuuston viime käsittelyn. Ympäristöministeriön 30.10.2014 vahvistaman 2. vaihemaakuntakaavan mukaan keskustojen ulkopuolella oleviin vähittäiskaupan suuryksiköihin saa rakentaa vain sellaista kauppaa, joka vaatii paljon tilaa, ei kilpaile keskustan palveluiden kanssa ja jossa käydään tyypillisesti harvemmin.

– Maakuntakaavan tiukentunut linjaus koskee myös Lommilaa, mutta kaavan mahdollistama kauppakeskushanke perustuu edelleen Sellon tai Jumbon kaltaiseen erikoiskaupan konseptiin. Näin ollen hanke on nähdäksemme maakuntakaavan vastainen, toteaa kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Tiina Elo.

Myös valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan vähittäiskaupan suuryksiköt on sijoitettava keskusta-alueille tukemaan yhdyskuntarakennetta. Tämän tulee Vihreiden mukaan olla lähtökohtana myös Espoon keskuksen kehittämisessä.

– Kaavan mukaisen kauppakeskuksen rakentaminen johtaisi siihen, että Lommilan alueesta syntyisi uusi erillinen keskusta palveluineen ja työpaikkoineen, summaa valtuustoryhmän puheenjohtaja Inka Hopsu.

Voimassa oleva yleiskaava ei mahdollista Lommilan alueelle tilaa vievän kaupan keskittymää ja kaava ylipäänsä on vanhentunut. Yleiskaavan uudistamistyö on käynnissä ja alueen kaupallisten palveluiden mitoitus, laatu ja vaiheistus tuleekin Vihreiden mielestä ratkaista yleiskaavassa, jonka tulee perustua tuoreeseen maakuntakaavaan.

– Nyt on korkea aika myöntää, että Lommila on menneisyyden hanke vailla tulevaisuutta. Kaupan ala on suuressa murroksessa ja Espoon keskuksen kaupallisten palvelujen tulevaisuus on syytä suunnitella uudelta pohjalta tulevaisuuteen katsoen, päättävät Elo, Hopsu ja Louhelainen.

Lisätietoja:
Tiina Elo, p. 045 261 7447
Inka Hopsu, p. 040 758 9545
Kirsi Louhelainen, p. 050 375 9009