Espoon yritys kiirehtiä länsimetron jatkamista Matinkylästä eteenpäin epäonnistui, kun kehysriihessä ei tehty päätöstä valtion osallistumisesta hankkeeseen 30% osuudella. Vihreiden valtuustoryhmä vaatii pikaisesti selvittämään ja arvioimaan vaihtoehdot läntisen Espoon joukkoliikenteen järjestämiseksi Matinkylästä eteenpäin, koska Espoolla ei ole ainakaan lähivuosina varaa tehdä metron jatkoa ilman valtion tukea.

Tärkeintä on turvata läntisen Espoon sujuvat joukkoliikenneyhteydet mm. Espoonlahteen, Kivenlahteen, Latokaskeen, Soukkaan ja Saunalahteen.

– HSL:n tekemästä länsimetron liityntäliikennesuunnitelmasta on saatu paljon kriittistä palautetta. Jotta joukkoliikenteen taso voidaan säilyttää houkuttelevana, on selvitettävä mahdollisuus säilyttää myös suoria bussilinjoja Helsingin keskustaan ainakin ruuhka-aikoina ja pitkien liityntälinjojen varassa olevilta alueilta, vaatii valtuuston varapuheenjohtaja ja HSL:n varapuheenjohtaja Sirpa Hertell.

Espoon on nyt selvitettävä myös vaihtoehdot, että metron päätepiste olisi Matinkylä tai Finnoo.

– On arvioitava, kannattaako Espoon rakentaa metroa omalla rahalla yksi pysäkinväli Finnoon tulevalle asuinalueelle, jotta uutta kaupunkikeskusta voidaan ryhtyä rakentamaan. Finnoon rakentamisessa on kuitenkin varmistettava, ettei taloudellisin perustein uhrata alueen luontoarvoja, painottaa kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Tiina Elo.

Vihreiden näkemyksen mukaan nyt on hyvä tilaisuus arvioida uudelleen Espoon joukkoliikennejärjestelmää kokonaisuutena ja metron jatkon korvaamista kevyemmällä raideratkaisulla tai runkobussilinjoilla.

– Haaroittuvalla pikaraitiotieverkostolla voitaisiin järjestää sujuvat yhteydet myös poikittain Espoon kaupunkikeskusten välillä. Kaikki eivät kulje Helsingin keskustaan, toteaa valtuustoryhmän puheenjohtaja Inka Hopsu.

Länsimetron jatkon rakentamisen siirtyessä tulevaisuuteen Espoon on entistä aktiivisemmin vaadittava Kehä I:n varteen linjatun Raide-Jokerin ja Leppävaarasta Espoon keskukseen jatkuvan kaupunkiradan jatkon toteuttamista.

– Kehä I:llä kulkevan linjan 550 bussit ovat jo nyt täysiä, ja joukkoliikenteen suosio tulee kasvamaan, kun Aalto-yliopiston uusi kampus valmistuu Otaniemeen. Kaupunkiradan varressa puolestaan on hyvin varaa lisätä asuntorakentamista hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella, jatkaa Hopsu.

Olennaista on, että tulevaisuuden joukkoliikenneratkaisut kasvattavat joukkoliikenteen suosiota, vähentävät ruuhkia, lyhentävät matka-aikoja ja ovat kustannustehokkaita.

– Espoo oli valmis investoimaan 800 miljoonaa länsimetron jatkoon. Tämä valmius joukkoliikenteen kehittämiseen on nyt hyödynnettävä niihin raidehankkeisiin, joilla on valmius toteutua, päättää Hopsu.

Lisätietoja:

Tiina Elo, p. 045 261 7447
Sirpa Hertell, p. 050 5666 818
Inka Hopsu, p. 040 758 9545