(Espoon Vihreät Naiset tiedote 29.9.2010)Espoon Vihreiden Naisten puheenjohtaja Marja Nuora aloitti Espoon tasa-arvotoimikunnan puheenjohtajana syyskuussa. Hänet valittiin jatkamaan kautta entisen puheenjohtajan Jarmo Liuksen (vihr.) siirtyessä Vantaalle. Kaupungin tasa-arvotoimikunta seuraa ja arvioi tasa-arvon toteutumista kaupungin toiminnassa työnantajana sekä kaupungin tarjoamissa palveluissa. Toimikunta voi tehdä tasa-arvon toteutumiseen liittyviä aloitteita ja esityksiä kaupunginhallitukselle.

– Tasa-arvotoimikunnan puheenjohtajana haluan olla selvillä Espoon vähemmistöryhmien kokemuksista ja tarpeesta. Haenkin tietoisesti kontakteja esimerkiksi erilaisiin Espoossa toimiviin yhdistyksiin ja vähemmistöjen edustajiin. Pelkästään tilastoja ja raportteja seuraamalla ei välity aitoa kuvaa todellisuudesta, linjaa Nuora. Tasa-arvotoimikunnan puheenjohtajuus avaa uusia mahdollisuuksia edistää Espoon Vihreiden Naisten keskeistä tavoitetta, tasa-arvon toteutumista. Yhdistys kannustaa erityisesti vähemmistöryhmiä mukaan vihreään toimintaan ja haluaa lisätä moninaisuuden hyväksymistä.

Myös vihreä varaedustaja tasa-arvotoimikunnassa vaihtuu, kun Henna Ruusu korvaa Espoosta pois muuttaneen Elina Juntusen. Ruusu on toiminut toimikunnan varajäsenenä myös edellisellä kaudella. Hän pitää tärkeänä tasa-arvovaikutusten arviointia kaupungin päätöksenteossa silloin, kun joudutaan säästämään. – Leikkaukset voivat vaikuttaa eri tavoin naisten ja miesten työllisyyteen ja eri ryhmien tarvitsemiin palveluihin, ja nämä vaikutukset on tärkeää tiedostaa ennen kuin päätökset tehdään, muistuttaa Ruusu.

Lisätietoja:

Marja Nuora,
050 586 2697
marja.nuora(at)kolumbus.fi

Henna Ruusu
044 548 6963
henna.ruusu(at)gmail.com