(tiedote 2.4.2009) Espoon Vihreät Naiset haluaa edistää esteettömyyttä. Yhdistys onkin tyytyväinen, että espoolainen kansanedustaja Jyrki Kasvi on nostanut eurovaaliteemaksi esteettömyyden. Kasvi on tehnyt selkokieliset ja esteettömät verkkosivut, mikä on hyvä esimerkki siitä, miten yhdenvertaisuutta voi edistää.
Europarlamenttiin tarvitaan vaikuttajia, joilla on kykyä nähdä arjessa piileviä esteitä ja taitoa löytää niihin tuoreita ratkaisuja.

Ihmisten yhdenvertaisuuden varmistamisessa on vielä paljon työtä. Eriarvoisuutta syntyy helposti sukupuolen, ihonvärin, kielen tai vammaisuuden vuoksi. Lukihäiriö, näkövammaisuus tai liikuntarajoitteisuus ei saa olla esteenä täysipainoiselle kansalaisuudelle. Huonosti suunnitellut sähköiset palvelut tai epävarmat internetyhteydet heikentävät tasa-arvoa.

Internetillä ja sähköisillä palveluilla on yhä kasvava rooli arjessa. Selkokielinen tiedottaminen palvelee monia: lapsia ja nuoria, kehitysvammaisia, monivammasia, autisteja, kuuroja tai huonokuuloisia sekä maahanmuuttajia että paluumuuttajia. Tasa-arvoisessa tietoyhteiskunnassa kaikki voivat osallistua ja tulla kuulluksi.

Lisätiedot

Espoon Vihreät Naiset ry

puheenjohtaja Marjut Joensuu, viestintäpäällikkö
puh. 040 500 2828

sihteeri Teresia Volotinen, erityisopettaja
puh. 050 3413784

Espoon Vihreät Naiset ry luo yhteyksiä vihreästi ajattelevien naisten välille ja edistää ja rohkaisee naisten yhteiskunnallista ja poliittista toimintaa Espoossa. Yhdistys pyrkii vahvistamaan naisten kykyjä ja taitoja toimia elinympäristön ja luonnonvarojen suojelun sekä kestävän kehityksen ja tasa-arvon hyväksi.

http://www.vihreatnaiset.fi/espoo