(Espoon Vihreät Naiset ja Lapsen Oikeus Väkivallattomaan Elämään – LOVE tiedote 23.3.2010) Tarvitsemme määrätietoista työtä ja riittäviä resursseja lähisuhde- ja perheväkivallan vastaiseen työhön Espoossa. Kaupungissa on valmistumassa toimintaohjelma perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisemiseksi. Toimintaohjelman on saatava riittävästi huomiota ja taloudellisia resursseja, jotta sillä saadaan näkyviä tuloksia aikaan.

Espoossa on tapahtunut muutaman vuoden sisällä useita henkirikoksia, joissa on taustalla parisuhde ja riitaisia ero. Näitä järkyttäviä tapauksia ei voi pitää yksittäisinä ilmiöinä vaan ne kertovat perhe- ja lähisuhdeväkivallan karusta arkipäivästä kaupungissamme. Perheiden sisäinen väkivalta on vakava asia ja siitä ei saa vaieta. Muutoksia tarvitaan eri tasolla ihmisten asenteista lainsäädäntöön.

Parisuhteissa ja perheissä tapahtuva väkivalta on erityisesti lapsille hyvin traumatisoivaa. Väkivallan ennaltaehkäisemisellä torjumme väkivaltaisen käyttäytymisen jatkumista sukupolvesta toiseen ja väkivaltatilanteissa nopeasti saatavalla oikeanlaisella avulla vältämme suuren määrän inhimillistä kärsimystä. Me kaikki voimme vaikuttaa omilla asenteillamme ja varhaisella avulla.

– Lakia pyritään muuttamaan sukupuolineutraaliksi eikä vastuuta syyttämisestä saa jättää rikoksen uhrille lähisuhdeväkivaltatapauksissa, kertoo oikeusministeri Tuija Brax lähitulevaisuuden lakiuudistushankkeista.

– Toimintaohjelma on laadittu osaksi Espoon turvallisuusohjelmaa, mutta vielä tarvitaan poliittisia päätöksiä, jotta käytännössä pystytään tekemään kokonaisvaltaista työtä, painottaa lasten erityispalvelujen päällikkö Marjatta Karhuvaara, toimintaohjelmaa valmistelleen työryhmän puheenjohtaja.

Espoon Vihreiden Naisten ja Lapsen Oikeus Väkivallattomaan Elämään – LOVE -yhdistyksen maanantaina 22.3. järjetämässä keskustelutilaisuudessa oli aiheesta keskustelemassa oikeusministerin lisäksi Lyömätön Linja Espoossa -toiminnan johtaja Jari Hautamäki, Otsopalvelut oy:n kehitysjohtaja Tommi Nyström, rikosylikomissario Jukka Kaski, Laurea-ammattikorkeakoulun lehtori Juha Kreus, Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkija Venla Salmi. Paneelin vetäjänä toimi Karhuvaara.

Lisätietoja:

Marja Nuora, pj
Espoon Vihreät Naiset ry
marja.nuora(at)kolumbus.fi
050 5862697