(Tiedote 12.11.2010)Näin isänpäivän kynnyksellä on tärkeää muistuttaa, että juuri pienten lasten isät tekevät Suomessa pitkää päivää ja isistä edelleenkin vain 7 prosenttia käyttää vanhempainvapaita. Espoon Vihreät Naiset vaativatkin suomalaisille isille vihdoin mahdollisuutta viettää enemmän aikaa lastensa kanssa. Mikään ei estä isiä nykyisinkin käyttämästä vanhempainvapaata äidin sijasta, mutta käytännössä näin ei juuri tapahdu.

Vanhempainvapaat tulisi jakaa tasapuolisemmin. Esimerkkiä tulisi ottaa vaikkapa Islannista ja Ruotsista, joissa merkittävä osa vanhempainvapaasta on varattu vain toisen vanhemman käytettäväksi. Jotta isyysvapaa ei ole vain isille mahdollisuus ylimääräiseen lomaan perheen kanssa, vaan aidosti isän ja lapsen kahdenkeskistä aikaa, täytyy isille korvamerkityn ajan olla selkeästi nykyistä pidempi.

Espoon Vihreiden Naisten puheenjohtaja Marja Nuora korostaa, että lapsella on oltava oikeus molempiin vanhempiinsa varhaislapsuudesta alkaen. Espoon Vihreät Naiset toivovat ylipäänsä joustavampia vanhempainvapaita, joita voisi käyttää miten perheelle parhaiten sopii.

– Mahdollisuus lomittaiseen kotona olemiseen vanhempien välillä joustavasti yhdistellen sekä puolipäivä- tai osa-aikatyöhön lapsen kolmen ensimmäisen vuoden aikana helpottaisi isien kotiinjäämistä, ehdottaa Espoon Vihreiden Naisten jäsen Mari Talpila Wennström.

Lisätietoja:
Mari Talpila Wennström,  050 301 3884
Marja Nuora, 050 5862697