Espoon Vihreät naiset esittää, että Espoo laatii toimintaohjelman perhe- ja läheisväkivallan ennaltaehkäisemiseksi. Yhteiskunnalla on velvollisuus suojella väkivallalta ja tarjota palveluita, joilla edistetään fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Kunnilla on avainasema väkivallan ehkäisyssä. – Erityisen haavoittuvassa asemassa olevien tueksi on luotava palveluja, vaatii Hannele Helander Espoon Vihreiden Naisten hallituksesta.

Espoon on kehitettävä ja otettava käyttöön selkeät, kokonaisvaltaiset palveluketjumallit väkivallan riskiryhmien kartoittamiseksi ja eri osapuolien auttamiseksi ja väkivallan ennaltaehkäisemiseksi. Tarvitaan moniammatillisia väkivallan ehkäisyyn erikoistuneita työryhmiä ja ammattilaisia. Lisäksi on tuettava järjestöjen väkivallan vastaista työtä ja turvattava näiden järjestöjen toimintaresurssit.

Terveyskeskuspäivystysten valmiuksia tukea ja ohjata väkivallan uhreja ja tekijöitä tulee lisätä ja kiinnittää huomiota myös seksuaalisen väkivallan tunnistamiseen ja siihen, että asiantuntevaa apua on tarjolla.

Läheisväkivallan uhrit jäävät helposti kokemustensa kanssa yksin, koska pelko toistuvasta väkivallasta tukkii uhrin suun. Väkivalta voi olla fyysistä, henkistä tai seksuaalista. Väkivallan muodoksi voidaan luokitella myös taloudellinen alistaminen, joka edelleen on todellisuutta. Pienipalkkaisessa ammatissa työskentelevä tai kotona lapsia hoitava puoliso ajautuu helposti perheen sisällä taloudellisesti alisteiseen asemaan. Puoliso, joka jää ilman omaa rahaa, on taloudellisesti riippuvainen ja siten helppo uhri.

YK:n kansainvälinen naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen päivä on keskiviikkona 25.11.2009.

Lisätiedot

Espoon vihreät naiset
hallituksen jäsen Hannele Helander
puh. 050 305 7424

Espoon Vihreät Naiset on vaikutuskanava naisille, jotka tuntevat vastuuta elinympäristömme säilymisestä ja haluavat kehittää yhteiskuntaa tasa-arvoisemmaksi.