(Espoon Vihreät tiedote 29.8.2011) Espoon Vihreät vaatii kaupunkia toimiin Omnia-ammattiopiston hakumenettelyn oikeudenmukaisuuden takaamiseksi.

Helsingin sanomien uutisen (15.8.2011) mukaan maahanmuuttaja ei saanut osallistua Omnian sosiaali- ja terveysalan pääsykokeeseen, koska hänellä ei ollut oleskelulupaa. Toisaalta oleskeluluvan voi saada vasta kun on hyväksytty oppilaitokseen. Espoon Vihreiden mielestä tämä noidankehä on katkaistava ensi tilassa. Ulkomaalaisten hakijoiden epätasa-arvoinen kohtelu täysin kestämättömin perusteluin tulee loppua välittömästi.

Omnian rehtori perustelee linjausta opiskelijoille tarkoitetun oleskeluluvan väärinkäytöksillä. Lisäksi hän vetoaa ulkomaalaisten opiskelijoiden työssäkäyntiin tai motivaation puutteeseen opintojen hidastajana.

”Maahanmuuttoviranomaiset seuraavat vuosittain opintojen etenemistä, väärinkäytösten ehkäisy on heidän ei Omnian asia. Ja kyllä suomalaisetkin opiskelijat käyvät töissä ja voivat kärsiä motivaation puutteesta. Pääsykoe on se mittari, jonka perusteella opiskelijat hyväksytään koulutukseen. Mikäli pääsykoe ei mittaa opiskelijan motivaatiota riittävän hyvin, tulee koetta muuttaa. Väärä kansalaisuus  ei saa estää hakijan osallistumista kokeeseen.” toteaa Espoon Vihreiden puheenjohtaja Kimmo Kyrölä.

Asia on tärkeä ja koulutusyhtymän kuntien tulee välittömästi puuttua koulun linjaukseen. ”Koulutuksen tarjoaminen on paras tapa kotouttaa maahanmuuttaja ja saada Espooseen lisää osaavia työntekijöitä. Onko meillä todella varaa jättää työntekijäpulasta kohta kärsivällä sosiaali- ja terveysalalla motivoituneita opiskelijoita koulutuksen ulkopuolelle? Emmekö haluakaan noudattaa Espoon visiota ja pyrkiä maahanmuuttajien työllistymiseen Suomessa? kysyy Espoon Vihreiden hallituksen jäsen Hanna Kalanne.

Lisätietoja:
Kimmo Kyrölä 040-8454747
Espoon Vihreiden puheenjohtaja