“Ammattimainen varhaiskasvatus on toimiva tapa tukea lasten kehitystä ja edistää tasa-arvoisia lähtökohtia jokaiselle lapselle, siksi puolustamme subjektiivista päivähoito-oikeutta. Myöskään iltapäivähoidon tai päivähoidon maksuja ei tule enää korottaa”, toteaa valtuustoryhmän puheenjohtaja Inka Hopsu.

Kaupunginjohtajan esitys tarkoittaisi merkittävää leikkausta peruskoulujen ja lukioiden tuntiresurssiin, vaikka kehykseen verrattuna opetukseen on lisätty 2 miljoonaa euroa.

“Opetuksesta leikkaaminen näkyisi suoraan luokkahuoneissa. Oppilasmäärät kasvavat ja kouluissamme on yhä moninaisempia oppilaita, joiden tukeminen edellyttää riittävästi aikaa opettajilta ja avustajilta. Opetuksesta leikkaaminen vaikuttaa myös opettajien jaksamiseen”, jatkaa Hopsu.

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys ei tuo riittävää apua koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmien ratkaisuun. Tilakustannuksia on tarkasteltava kokonaisuutena, jotta vältytään kalliilta väistöratkaisuilta.

“Ei voi olla niin, että terveellisten ja turvallisten tilojen järjestämisen kustannukset leikkaavat opetukseen käytettäviä rahoja. Koko kaupungin pitää kantaa vastuuta terveellisistä ja turvallisista tiloista”, painottaa kaupunginhallituksen 1. Varapuheenjohtaja Tiina Elo.

Vihreät ovat huolissaan työntekijöiden jaksamisesta. Tiukka talous edellyttää henkilökunnalta venymistä ja aktiivista otetta oman työnsä kehittämiseen. Sote-uudistuksella tulee olemaan suuri vaikutus, mutta sen valmistelu on Uudenmaan osalta vasta alkutekijöissään.

“On tärkeää, että henkilöstö pidetään tiiviisti mukana uudistusten valmistelussa ja palveluiden kehittämisessä. Myös neuvottelut uudesta henkilöstösopimuksesta on tarpeen käynnistää nyt voimassaolevan päättyessä vuoden vaihteessa”, päättävät Elo ja Hopsu.

Kokoomuksen, Perussuomalaisten, Keskustan ja Rkp:n äänin valtuusto torjui 12.9. kokouksessaan Vihreiden, Sosiaalidemokraattien, Vasemmistoliiton ja Kristillisdemokraattien esityksen maltillisesta 0,5%-yksikön veronkorotuksesta asukkaille tärkeiden palvelujen turvaamiseksi. Korotus olisi tuonut kaupungin kassaan noin 33 miljoonaa euroa. Samoin valtuusto torjui esityksen lisätä investointirahaston varojen käyttöä sisäilmaongelmaisten koulujen korjauksiin sekä oppilasmäärän kasvun kannalta välttämättömien mutta lykättyjen kouluinvestointien aikaistamiseen.

Valtuustoryhmien väliset neuvottelut budjetista käydään 18.-22.11. Vihreiden tarkemmat kannat budjettiin sorvataan jäsenille avoimissa toimialapalavereissa ja valtuustoryhmän riihessä ensi viikolla. Espoon Vihreät järjestää kaupungin taloudesta avoimen kyselytunnin to 24.11 klo 18-20 Entressen kirjastossa. Paikalla neuvottelijamme Inka Hopsu, Tiina Elo. Illan avaa kansanedustaja Antero Vartia. Tervetuloa mukaan keskustelemaan, lisätiedot facebookissa.

Valtuusto päättää talousarviosta kokouksessaan ke 7.12.

Kaupunginjohtajan esitys kokonaisuudessaan

Aikaisemmat kannanottomme talousarvion valmisteluun

Laadukkaat peruspalvelut turvattava kasvavan Espoon asukkaiden tarpeiden mukaisesti

Kasvava Espoo tarvitsee terveitä päiväkoteja ja kouluja, rahat varattava kehykseen