– Pieniä kouluja ja lähikirjastoja ei lakkauteta tulevan vuoden aikana. 

Espoon valtuustoryhmien puheenjohtajat pääsivät keskiviikkona 18.11.2020 sopuun vuoden 2021 talousarviosta. Neuvottelutuloksena kaupunginjohtajan esittämään talousarvioon lisättiin noin 2,5 miljoonaa euroa ja uudelleen kohdennettiin yli 2,9 miljoonaa euroa. 

“Vihreille tärkeintä oli vähentää tuntuvasti opetukseen ja kulttuuriin kohdistuneita leikkauksia ja vahvistaa Espoon ilmastotyötä. Niissä tavoitteissa onnistuimme,” iloitsee Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Sirpa Hertell. “Koronan vuoksi koulut ovat olleet etäopetuksessa. Nyt ei ollut oikea aika tehdä mittavia säästöjä opetuksesta,” Hertell huomauttaa.

Perusopetukseen lisättiin noin 3,3 miljoonaa euroa ja lukio-opetukseen noin miljoona. Opetuksen avustajaresursseihin lisättiin noin 300 000 euroa kaupunginjohtajan esitykseen verrattuna.

Vihreiden esityksestä Espooseen perustetaan myös toinen liikkuvan nuorisotyön yksikkö.

“Nuorten pahoinvointi on lisääntynyt entisestään korona-aikana. Liikkuvan nuorisotyön kautta voidaan tavoittaa ja auttaa eri tilanteissa olevia nuoria eteenpäin elämässään,” Hertell kertoo.

Koronan vaikutus on näkynyt myös sosiaali- ja terveyspalveluissa, jossa hoitojonot ovat pidentyneet. Vihreille oli tärkeää, että etenkin lisääntyneeseen päihde- ja mielenterveyspalveluiden tarpeeseen vastataan ennen, kun asukkaiden tilanteet pääsevät pahenemaan. Ensi vuodelle lisättiinkin koronan aiheuttaman palveluntarpeen kasvun johdosta miljoona euroa lisärahaa. 

“Vaikka kaupungin taloudellinen tilanne on tiukka, on tärkeää pitää heikoimmassa asemassa olevat kuntalaiset kyydissä tämän poikkeusajan yli. Jälkikorjaus tulee aina kalliimmaksi kuin varhainen ongelmiin puuttuminen.” sanoo kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Henna Partanen.

Myös vanhusväestön määrän lisääntyminen huomioitiin miljoonan euron määrärahojen korotuksella, josta osa käytetään vajaakuntoisten ja osatyökykyisten asukkaiden työllistämiseen.

Kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä myös kulttuuriin kohdistui ennätyksellisen suuret leikkaukset. Sitä Vihreät ei hyväksynyt.

Neuvottelussa taiteen perusopetukseen lisättiin puoli miljoonaa euroa.

“Espoolaisilla lapsilla ja nuorilla on oltava mahdollisuus harrastuksiin. Ei ole kenenkään etu, jos taiteen perusopetusta järjestävät tahot ajetaan nurin. He tekevät upeaa työtä.” Hertell kiittää.

Kulttuurin toiminta-avustuksiin Vihreät sai lisättyä 100 000 euroa sekä vähennettyä muita kulttuuritoimeen kohdistuvia leikkauksia toisella 100 000 eurolla.

“Korona-aika on ollut erityisen paha kulttuurialan toimijoille, joten etenkin avustusten tason säilyminen nykyisellä tasolla oli tärkeää.” Partanen korostaa.

Myös pienistä kirjastoista moni kuntalainen on ollut huolissaan valtuuston vastikään hyväksymän Taloudellisesti kestävä Espoo tuottavuus- ja sopeutusohjelman kirjausten vuoksi. Vihreille lähikirjastojen säilyttäminen oli edellytys budjettisovussa mukana olemiselle.

“Saimme neuvoteltua rahat sille, että lähikirjasto voi jatkossakin säilyä Viherlaaksossa.” Hertell sanoo tyytyväisenä.

Vihreiden toimesta myös ilmastoon ja vesiensuojeluun tullaan panostamaan entistä enemmän. Kaupunkisuunnitelukeskuksen ilmasto-osaamista tullaan Vihreiden esityksestä vahvistamaan. Myös talvipyöräilyn edellytyksiä parannetaan 50 000 eurolla vuosittain. Järvikunnostuksiin Vihreiden esityksestä lisättiin niin ikään 50 000 vuosittainen lisämääräraha.

“Etenkin Pitkäjärven, Lippajärven sekä Hannusjärven tilat ovat herättäneet paljon huolta asukkaissa. Näillä määrärahoilla kaupunki voi vihdoin tehdä pidempiaikaisia toimia Espoon järvien tilan parantamiseksi.” Hertell sanoo.

Investoinneista Niipperin koulu saa siirtokelpoiset liikuntatilat, ja sekä Jupperin koulun että Leppävaaran lukion pysyvien tilojen rakentaminen lisättiin investointiohjelmaan.

“Vaikka investointiohjelma on tiukka, on tärkeää, että väliaikaiseksi tarkoitetut ratkaisut jäävät todella väliaikaisiksi. Etenkin Niipperin koulu on ollut pitkään vaikeassa tilanteessa ilman liikuntasalia.” Tila- ja asuntojaoston puheenjohtajanakin toimiva Partanen kertoo.

“Myös vanhoista arvokiinteistöistä kaupungin tulee huolehtia paremmin. Siksi onkin hienoa, että neuvotteluissa saimme kunnostussuunnitteluun rahaa sekä Träskändan kartanon sisätiloja että Karhusaaren rakennuksia varten.” Partanen lisää.

Neuvottelusovun ulkopuolelle jäivät perussuomalaiset ja vasemmistoryhmä.