Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta käsittelee tänään kokouksessaan ensi vuoden talousarviota. Valtuuston hyväksymä kehys ei pidä sisällään edes kaikkia toimialan pakollisia menoja.

– Lautakunnalle esitettävä talousarvio tarkoittaisi henkilökunnan vähentämistä, eli opetuksen tason laskua. Sitä emme voi hyväksyä. Espoo on Suomen vauraimpia kuntia. Meillä on kyllä varaa turvata riittävät resurssit kouluille ja päiväkodeille, toteaa lautakunnan jäsen Taru Saraste.

Espoossa on luovuttu erityisluokista ja siirrytty varhaisen tuen malliin, jossa erityisoppilaat käyvät koulua tavallisissa luokissa. Se edellyttää, että luokissa on opettajan tukena riittävästi aikuisia eli avustajia ja tarvittaessa resurssiopettajia.

– Nyt ei pidä tehdä lyhytnäköisiä säästöjä lasten hyvinvoinnin kustannuksella, vaan on taattava hyvä perusopetus ja turvalliset koulupäivät kaikille espoolaislapsille. Myös koulujen ja päivähoidon henkilökunnalle on mahdollistettava mielekkäät työskentelyolot, etteivät he uuvu työtaakan alla, Saraste jatkaa.

Myöskään varhaiskasvatuksesta ei voi enää leikata. Esitetyllä talousarviolla on haasteellista toteuttaa laadukasta päivähoitoa, etenkään kun hoitopaikkaa tarvitsevien lasten määrä ei ole vähenemässä.

– Haluamme turvata espoolaislapsille laadukkaan päivähoidon ja hyvän alun elämälle sekä oppimispolun perusopetukseen. Jos haluamme tukea lapsiperheitä, meidän tulee panostaa ammattitaitoisen henkilökunnan rekrytoimiseen, ja muistaa myös avoimen varhaiskasvatuksen palvelut, Saraste muistuttaa.

Varhaiskasvatuksen ja opetuksen osalta talousarvion ylityspaineet johtuvat suurelta osin sisäisten kustannusten, kuten tilavuokrien kasvusta. Samaan ongelmaan törmätään joka vuosi.

– On kestämätöntä, että kaupungin omien liikelaitosten tuottotavoitteiden saavuttaminen yritetään vuosi toisensa jälkeen hoitaa varhaiskasvatuksesta ja opetuksesta leikkaamalla. Seinät ovat siis tärkeämpiä kuin lapset, ihmettelee Vihreän valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Marjo Matikka.

Valtuusto on lukuisia kertoja vaatinut vuokrien ja muiden sisäisten kulujen korotusten huomioimista talousarviossa.

– Sen sijaan, että luottamushenkilöt joutuvat joka vuosi taistelemaan välttämättömät lisäykset talousarvioon, olisi pakolliset kulut sisällytettävä suoraan kaupunginjohtajan budjettiesitykseen, vaatii Matikka.