(Espoon Vihreät tiedote 26.8.2010) Espoon Vihreät haluaa, että usein käytetyt lähipalvelut kuten peruskoulut, kirjastot ja päivähoito säilyvät lähellä asukkaita ja palveluiden tuotanto säilyy kaupungin käsissä.

– Palvelut on saatava läheltä tai hyvien joukkoliikenneyhteyksien päästä, vaatii Espoon Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Nina Knaapila.

Palveluiden keskittäminen ja siirtäminen kauemmas lisää liikennettä ja  heikentää palveluiden saavutettavuutta.  Vihreät eivät halua siirtää asiointimatkojen  kustannuksia asukkaille vaan haluavat pitää usein käytettävät palvelut lähellä asukkaita.

– Lähellä kotia oleva päivähoito helpottaa pienten lasten vanhempien arkea vuosien ajan, sosiaali- ja terveyslautakunnan vihreä jäsen Pinja Nieminen kertoo esimerkin lähipalveluiden merkityksestä.

Espoossa käsitellään parhaillaan palveluverkon muutosta, jossa päätetään miten koulut, päiväkodit, neuvolat, terveyskeskukset ja muut peruspalvelut järjestetään tulevaisuudessa.

– Palveluiden pitää olla lähellä lapsia, vanhuksia ja muita asukasryhmiä, jotka eivät pääse helposti liikkumaan kauas. Esimerkiksi monille aikuissosiaalityön asiakkaille jo pelkkä joukkoliikenteen lipun hinta voi olla este palveluihin hakeutumiselle. Heidät on muistettava huomioida jalkautuvalla työllä ja matalan kynnyksen asukastiloilla, Nieminen kuvaa tarpeita.

Jo nyt Espoossa on alueita, joissa on muita alueita enemmän sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvitsijoita. Näillä alueilla palvelujen tarve on suurempi, joten on erityisen tärkeää tukea niitä enemmän.

Vihreiden mielestä niitä palveluita, joita tarvitaan harvemmin, voidaan järjestää keskitetysti paikoissa, joissa on paras asiantuntemus. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi murtumien ja pienvammojen hoito sekä röntgenkuvaukset.

Palvelut pidettävä kaupungin omissa käsissä

Espoon Vihreät tyrmää ajatuksen, että yksityistämällä ratkaistaan palveluiden ongelmat. Yksityistämisen sijaan Espoon Vihreät haluaa kehittää palveluita kaupungin omissa käsissä ja lisätä yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa.

Vihreät on Espoon toiseksi suurimpana puolueena ratkaisijan roolissa. Espoossa kokoomus on kannattanut yksityistämistä ja SDP vastustanut sitä. Palveluverkkouudistusta käsitellään ensi maanantaina kaupunginhallituksessa.

Lisätiedot

Espoon Vihreät

Nina Knaapila
valtuustoryhmän puheenjohtaja
nknaapila(at)hotmail.com
050-5231417

Pinja Nieminen
sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen
pinja404(at)gmail.com
puh. 050 66627