Vihreiden mukaan yleiskaavan toteutuminen johtaisi siihen, että tulevaisuudessa Espoossa on entistä enemmän lähipalveluiden niukkuuteen ja joukkoliikenteen toimimattomuuteen pettyviä asukkaita. Luonnon ja ilmaston näkökulmasta kaava on epäonnistunut.

Pohjois- ja Keski-Espoon yleiskaavasta tehtiin päätös kaupunkisuunnittelulautakunnassa keskiviikkona 14.4. Vihreät ovat suhtautuneet kaavaan kriittisesti, ja nyt lautakunnan päätöksellä entisestään vahvistettiin aiempien, vanhentuneiden yleiskaavojen huonoja puolia.

”Yleiskaavan keskeisimmät ongelmat ovat laajojen virkistysalueiden menettäminen haja-asutusmaiselle rakentamiselle ja siitä aiheutuva kaupunkirakenteen haitallinen leviäminen: palveluiden ja joukkoliikenteen järjestäminen käy mahdottomaksi ja infrarakentaminen kalliiksi. Ratkaisu on huono myös luontoarvojen ja ilmastovaikutusten kannalta”, lautakunnan varapuheenjohtaja Risto Nevanlinna toteaa.   

”Lautakunnan hyväksymä yleiskaava on yhtäaikaisesti kaupunkivastainen ja luontovastainen: Hajanaisen kaupunkirakenteen vuoksi Pohjois-Espoon nykyiset ja tulevat asukkaat uhkaavat jäädä vaille palveluita ja menettää arvokkaita luonto- ja virkistysalueita, joista osa olisi ansainnut suojelustatuksen”, Nevanlinna summaa.

Oittaan ulkoilualue turvattiin, Myntinmäessä vain vähäinen parannus

”Positiivista oli, että Oittaan ulkoilualueesta löydettiin ratkaisu, joka turvaa virkistysalueet. Tämä päätös oli Vihreille erityisen tärkeä”, lautakunnan jäsen Johanna Karimäki kertoo.

”Myntinmäen kohdalla esitimme, että alue olisi säilynyt virkistyskäytössä. Alueen luontoarvot ovat erittäin merkittäviä ja juna-aseman tulo sinne vaikuttaa hyvin epätodennäköiseltä. Siksi olisi ollut parempi jättää Myntinmäen alue tässä yleiskaavassa rauhaan. Nyt kaavaan tehtiin vain pieni virkistysalueen laajennus”, Karimäki jatkaa.

”Histan alueella Vihreät olisivat halunneet sitoa laajempia alueita toimivan joukkoliikenteen toteuttamiseen. Tämä olisi ohjannut rakentamisen ajoittumista kestävän liikkumisen kanssa yhtäaikaiseksi”, Karimäki sanoo.

Louhinta-aluetta supistettiin Kulmakorvessa, Keskuspuisto jäi vaille virkistysalueiden laajennuksia”Lautakunta teki arvokkaan yksimielisen päätöksen rajatessaan louhinta-alueen laajennuksen pois Kulmakorven alueella”, lautakunnan jäsen Kirsi Louhelainen kehuu.

”Sen sijaan oli harmillista, että Vihreiden esitykset, jotka olisivat turvanneet Espoon Keskuspuiston yhtenäiseen metsäalueeseen rajautuvia virkistysalueita rakentamiselta, eivät saaneet ymmärrystä”, Louhelainen toteaa.

Myöskään Vihreiden esitys Keskuspuiston läheisyydessä sijaitsevien Saarniraivion ja Hösmärinpuiston pientaloalueiden rakentamistehokkuuden keventämisestä eivät saaneet lautakunnan enemmistön tukea.

”Espoon keskus kaipaa jatkossakin monipuolista asumista ja riittäviä virkistysalueita.”

Lisätietoja antavat:

Risto Nevanlinna, kaupunkisuunnittelulautakunnan varapuheenjohtaja
Johanna Karimäki, kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen
Kirsi Louhelainen, kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen