(30.3.2012) Espoolle laaditaan tänä vuonna pyöräilyn edistämisohjelma kaupunkisuunnittelulautakunnan ja teknisen lautakunnan yhteistyönä. Hyviä käytäntöjä voi hakea Keski-Euroopan lisäksi Hyvinkäältä, joka valittiin vuoden 2012 pyöräilykunnaksi.

– Nyt on korkea aika nostaa Espoon profiilia pyöräilymyönteisenä kaupunkina, toteaa kaupunkisuunnittelulautakunnan varapuheenjohtaja Tiina Elo.

Espoon Vihreät vertasi Hyvinkään parhaita käytäntöjä Espoon tilanteeseen:

Hyvinkäällä kaupungin strateginen tavoite on nostaa kävelyn ja pyöräilyn osuutta liikenteessä. Myös Espoon on asetettava selkeä tavoite kävelyn ja pyöräilyn lisäämiseksi: Espoon on sitouduttava Helsingin ja Vantaan tapaan Brysselin sopimukseen, jonka mukaan vuonna 2020 kaikista matkoista 15 % tehdään pyöräillen.

Jotta 15 prosentin tavoite saavutetaan, Espoon on:
1. Korjattava pyöräteiden vaaranpaikat
2. Rakennettava sujuvat pyöräteiden pääväylät Espoon kaupunkikeskusten välille ja Helsinkiin
3. Erotettava keskusta-alueilla pyöräily selkeästi jalankulusta omille kaistoilleen

Hyvinkäällä palkitsijat kehuvat pyöräteiden talvikunnossapitoa. Espoossa on parannettava kevyen liikenteen väylien aurausta ja nopeutettava hiekan poistoa, kun lumi on sulanut. Espoon tulee siirtyä käyttämään Vantaan tapaan hiekotuksessa hiekkaa eikä kumeja puhkovaa soraa.

Hyvinkäällä uusille asukkaille lähetetään pyöräilykartta ja tietoa pyöräilyn eduista ja kaupunki tekee yritysyhteistyötä pyöräilyn edistämiseksi. Espoossa markkinointi on toistaiseksi vähäistä, ja yritysyhteistyötä on vasta alustavasti suunniteltu metroasemien yhteyteen.

Hyvinkääläisistä 80 prosenttia asuu kolmen kilometrin päässä rautatieasemasta ja 90 prosenttia alle neljän kilometrin päässä keskustasta. Espoossa metron valmistuminen tuo merkittävän asukasmäärän tehokkaan raideliikenteen läheisyyteen. Pyöräilyä voidaan merkittävästi lisätä, kun pyöräilystä tehdään houkutteleva vaihtoehto metron liityntäliikenteeseen.

– Jokaiselle metroasemalle on rakennettava sujuvat pyörätiet ja turvalliset pyöräparkit. Lisäksi pyöräreittien opastuksiin ja markkinointiin on panostettava. Näin pyöräilystä tulee Espoossakin valtavirtaa, uskoo Tiina Elo.

Lisätietoja:

Tiina Elo, Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja, 045-2617447
Kimmo Kyrölä, Espoon Vihreiden toiminnanjohtaja, 040-8454747