Espoon Vihreät (tiedote 8.10.2008)

Espoon vihreät julkaisee tänään raportin lopuillaan olevan kunnallisvaalikauden saavutuksista ja pettymyksistä. Vihreät haluavat kertoa äänestäjille, mitä he ovat äänestäjiltä saamallaan valtuutuksella saaneet aikaiseksi ja miten neljä vuotta sitten asetetut vaalitavoitteet on saavutettu.

– Haluamme haastaa kaikki puolueet toimimaan yhtä avoimesti ja rohkeasti kuin vihreät. Nyt on aika kertoa mitkä annetuista vaalilupauksista toteutuivat, ei pelkästään antaa vaalilupauksia tulevalle kaudelle, toteaa Espoon Vihreiden puheenjohtaja Nina Knaapila.

Poliittinen vaikuttaminen on usein hidasta ja harva muutos on yhden poliitikon tai poliittisen ryhmän yksilösuoritus. Parhaimmillaan politiikkaa tehdään yhteistyössä yli puoluerajojen parasta kompromissia etsien.

– Tärkeimpiä saavutuksiamme on laajat viheralueet turvaava yleiskaava. Ilman vihreitä Etelä-Espoossa moni viheralue kasvaisi nyt betonia. Metropäätöksessä varmistettiin, että poikittaisliikenteessä erittäin suosittu bussijokeri 550-linja muutetaan pikaratikaksi. Budjettiin vihreät ovat neuvotelleet lisää omaishoitajia, kouluihin lisää kuraattoreita ja psykologeja ja saattohoitokodin suunnittelu on vihdoin aloitettu, listaa valtuustoryhmän puheenjohtaja Sirpa Hertell

Raportissa nostetaan esille asioita, jotka ovat vihreiden aloitteesta tai tuella toteutuneet. Keskisuurena puolueena vihreät ovat usein pystyneet rakentamaan kompromisseja ja saatu näin asioita eteenpäin. Osa tavoitteista on havaittu mahdottomiksi. Osassa neljän vuoden aikana eteneminen on ollut odotettua hitaampaa, kuten ilmastonmuutoksen torjuntatoimissa. Myös epäonnistumisia on mukana, jotta niistä voidaan oppia ja etteivät hyvät tavoitteet unohdu.

– Isoimmat pettymykset vihreille ovat olleet palveluiden keskittyminen suuriin yksiköihin kauas asukkaista ja sen myötä lähiöiden ostoskeskusten näivettyminen, esimerkkeinä Viherlaakso, Kivenlahti ja Soukka. Luopuminen kokonaan omasta sähköyhtiöstä oli jälkikäteen katsottuna epäonnistuminen, samoin Suurpellon rakentamisen aloittaminen ilman toimivia raideyhteyksiä. Ilmastonmuutoksen torjunnassa on päästy vasta alkuun, kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Raimo Inkinen tiivistää.

Raportti on luettavissa Espoon Vihreiden sivuilta

Lisätietoja:

Espoon Vihreät ry, pj.
Nina Knaapila,
GSM 050 5231 417

Valtuustoryhmän pj.
Sirpa Hertell,
GSM 050 5666 818

Kaupunginhallituksen varapj.
Raimo Inkinen
GSM 050 521 3255