Tuoreen Espoolaisten hyvinvoinnin tila 2013 -selvityksen mukaan nuorten syrjäytyminen, lapsiperheiden köyhyys ja kaupunginosien väliset hyvinvointierot lisääntyvät huolestuttavasti. Esimerkiksi lastensuojelun tukitoimien piirissä olevien lasten määrä on yli kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa.

Espoon taloustilanne on tällä hetkellä todella tiukka ja kaikkien puolueiden on sitouduttava sen parantamiseen. Espoon Vihreät korostavat, että tulevissa budjettineuvotteluissa on kuitenkin katsottava riittävän kauas. Kuntalaisten hyvinvointia edistävistä palveluista leikkaamisen sijaan on tehtävä rakenteellisia uudistuksia, panostettava ennaltaehkäisyyn ja etsittävä uusia tulonlähteitä. Näin voimme saada kuluja kuriin, vähentää velkaantumista ja huolehtia tärkeimpien palveluiden rahoituksesta.

Etenkin vaikeina taloudellisina aikoina on tärkeää, että luottamushenkilöt pääsevät tekemään priorisointeja riittävän tiedon pohjalta.

– Lakisääteiset tehtävät on hoidettava tarvittaessa veroprosenttia korottamalla. Ennaltaehkäisevästä työstä taas ei kannata karsia, koska se johtaa suurempiin kustannuksiin, kun ongelmat pahenevat. Esimerkiksi perhetyöllä voidaan ehkäistä syrjäytymistä ja vanhusten kotihoidolla vähentää laitoshoidon tarvetta, toteaa valtuustoryhmän puheenjohtaja Inka Hopsu.

Koulut ja päiväkodit on korjattava ajoissa ja pidettävä kunnossa. Näin vältetään lasten ja opettajien sairastuminen sekä kalliit hätäväistöt.

– Sisäilmaongelmaisten koulujen ja päiväkotien peruskorjaukset tulee sijoittaa investointilistan kärkeen. Kalliit tieinvestoinnit, kuten Turveradantie, Espoonväylä ja Kehä II:n jatke voivat odottaa, sanoo kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Tiina Elo.

Kaupungin tilaomaisuuden arvo on 1,5 miljardia euroa. Sen ylläpito kannattaa pitää omissa käsissä.

– Kiinteistönhuolto on siirrettävät tilakeskukseen, jotta tilojen jokapäiväinen kunnossapito ja peruskorjaukset ovat samoissa käsissä. Myös kiinteistöjen ylimääräistä energiankulutusta karsimalla voidaan säästää. Kouluja ja päiväkoteja voi kannustaa energiansäästöön ohjaamalla säästyneet rahat oppilaiden ja opettajien iloksi, jatkaa Elo.

Lisäsäästöjä voidaan saada myös varmistamalla, että Espoosta löytyy riittävä osaaminen kalliiden ICT-hankintojen tekemiseen.

– Toimivat ICT-ratkaisut voivat myös vapauttaa henkilöresurssia ja tehostaa toimintaa. Tietotekniikkaratkaisuissa meidän tulisikin vahvistaa luottamushenkilöohjausta ehdottaa Hopsu.