“Espoon Vihreiden tavoitteena keskiviikkona alkavissa talousarvioneuvotteluissa on torjua opetuksen ja varhaiskasvatuksen lähes 10 miljoonan euron leikkaukset, vahvistaa lasten ja nuorten mielenterveyspalveluita sekä vauhdittaa kaupungin ilmastotoimia, jotta Espoo on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä” linjaa Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja ja opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varapuheenjohtaja Inka Hopsu.

Opetuksen ja varhaiskasvatuksen leikkaukset torjuttava

“Vihreät haluavat pitää opetuksen laadun korkealla tasolla. Tämä tarkoittaa, että lapsimäärän kasvaessa tulee myös opetuksen ja varhaiskasvatuksen resurssien nousta. Koulutilojen vuokrien nousu ei saa johtaa ryhmäkokojen kasvattamiseen tai siihen, että aikuisten aikaa lasta kohden vähennetään. Tuntiresurssiin kohdistuvat leikkaukset pitää siis perua. Avustajia ei kouluilla ole tälläkään hetkellä tarpeeksi – päinvastoin heitä tarvitaan lisää”, toteaa Hopsu.

“Vihreät tukee esitystä siitä, että yli kolmevuotias lapsi pääsee perheen niin halutessa varhaiskasvatuksen piiriin, vaikka pienempää sisarusta hoidettaisiin vielä kotona. Espoo-lisän summan pienentämistä ja ikärajan alentamista Vihreät ei kannata. Peräänkuulutamme strategiassa linjatun viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen käynnistämistä vuonna 2019 ja pääkaupunkiseudun yhteisiä askelia kohti aidosti maksutonta toisen asteen koulutusta” Hopsu jatkaa.

Viime vuoden neuvottelutuloksen perusteella käyntiin saatu kielen opetuksen varhennus tulisi laajentaa jatkumaan sekä ykkös että kakkosluokalla.

Lasten ja nuorten hyvinvointia ja perheiden tukea vahvistettava

”Sosiaali- ja terveystoimessa Vihreiden tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten hyvinvointia parantamalla mielenterveys- ja terapiapalveluiden saatavuutta, tukemalla perheitä ja tuomalla mielenterveysosaamista myös päiväkoteihin ja kouluihin”, linjaa Vihreän valtuustoryhmän varapuheenjohtaja ja sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Saara Hyrkkö.

”Vain vahvistamalla vaikuttavaa ennaltaehkäisyä voimme kääntää raskaampien palveluiden tarpeen laskuun. Esimerkiksi lasten kiireellisten sijoitusten taustalla on monesti joko lasten ja nuorten tai heidän huoltajiensa mielenterveyden häiriöitä ja päihdeongelmia”, jatkaa Hyrkkö.

Vihreiden aloitteesta maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille etenee kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä. Vihreät esittää neuvotteluissa lisäksi paperittomien henkilöiden välttämättömän hoidon ja huolenpidon turvaamista, omaishoitajien tukipalveluiden kehittämistä ja asumisneuvonnan vahvistamista asunnottomuuden torjumiseksi.

Ilmastonmuutosta torjuttava joukkoliikenteeseen ja pyöräilyyn panostamalla

Ilmastonmuutos on aikamme suurin haaste. Espoo on asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Jotta tavoitteeseen päästään, on kaupungin ilmasto-osaamista vahvistettava ja ilmastotoimien toteuttamiseen osoitettava riittävät resurssit.

“Lähes kolmasosa Espoon kasvihuonekaasupäästöistä syntyy liikenteestä, joten kestävien liikkumismuotojen houkuttelevuutta on lisättävä entisestään”, linjaa Vihreän valtuustoryhmän varapuheenjohtaja ja kaupunkisuunnittelulautakunnan varapuheenjohtaja Henna Partanen.

“Länsimetron käyttöönoton jälkeen ilmenneet liityntäliikenteen ongelmat on ratkaistava. Ruuhka-ajan suorat bussilinjat Kamppiin on toteutettava myös Latokaski-Nöykkiö-Tillinmäki alueelle ja Finnoontien varteen. Lisäksi liityntälinjojen reittejä on nopeutettava erityisesti alueilla, joilla joukkoliikenteen asiakastyytyväisyys on heikentynyt”, jatkaa Partanen.

Joukkoliikenteen ohella Vihreät ajavat myös laadukkaiden pyöräväylien rakentamista ja pyöräteiden talvikunnossapidon parantamista.

Valtuustoryhmien väliset budjettineuvottelut alkavat keskiviikkona 14.11. neuvottelutoimikunnan puheenjohtaja Inka Hopsun (vihr) johdolla. Valtuusto päättää vuoden 2019 talousarviosta 5.12.2018.