Vihreät esitti 12.10.2020 kaupunginhallituksen kokouksessa oman ekologisesti, inhimillisesti ja taloudellisesti kestävämmän vaihtoehdon Espoon talouden tasapainotusohjelmaksi. Vihreiden esityksessä tavoitellaan 148,7 miljoonan euron sopeutusta käyttötalouteen vuoteen 2025 mennessä. Sopeutus on kaupunginhallituksen esitykseen verrattuna hieman suurempi ja toimenpiteet on kohdistettu oikeudenmukaisemmin.

“Korjausliikkeet kaupungin talouden tasapainottamiseksi ovat välttämättömiä. Siinä, millä tavalla tasapainotus toteutetaan, näkyvät arvoerot poliittisten puolueiden välillä”, kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Henna Partanen kiteyttää. “Leikkaukset lapsilta, nuorilta ja heikoimmassa asemassa olevilta ei ole kestävää politiikkaa ja tulee näkymään palvelutarpeen kasvuna myöhemmin. Ongelmien ennaltaehkäisy on paitsi inhimillistä myös hyvää talouspolitiikkaa.”, Partanen jatkaa.

Vihreät esittää, että leikkaukset nuorisopalveluihin, kirjastoihin, joukkoliikenteeseen, sosiaalipalveluihin ja vammaisten kuljetuspalveluihin poistetaan kokonaan. Vihreiden esitys on myös kannanotto lähikoulujen puolesta. Siinä missä alkuperäisessä esityksessä esitetään noin viiden koulun lakkautusta vuoteen 2025 mennessä, Vihreiden esityksessä tavoitetta on pienennetty. Vihreät haluaa tukea esityksessään Karatalon toimintaa ja estää Haltian toiminnan alasajon.

“Espoon pieniä aluekeskuksia pitäisi kurjistamisen sijaan vahvistaa entisestään. Monelle alueelle lähikirjastot ja -koulut sekä nuorisotalot ovat ainoita julkisia kohtaamispaikkoja ja asukkaille sujuva joukkoliikenne on välttämättömyys”, toteaa Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Sirpa Hertell.

Vihreät pitää säästötavoitetta henkilöstömäärän kasvuun kohtuuttomana, minkä vuoksi sitä on Vihreiden esityksessä alennettu noin viidellä miljoonalla eurolla. Samalla esityksessä on linjattu, ettei henkilöstösäästötavoitetta saa kohdistaa opetukseen eikä varhaiskasvatukseen. Tuottavuustavoitteiden vähentämistä Vihreät esitti myös ikäihmisten kotihoitoon ja liikuntapalveluihin.

Vihreiden esityksessä kaupungin tuloja vahvistetaan tuloveroprosentin maltillisella korottamisella 0,25 prosenttiyksiköllä, minkä jälkeen Espoossa olisi yhä Manner-Suomen neljänneksi alhaisin veroprosentti. Uusina tasapainotustoimenpiteinä Vihreät esittää muun muassa energiansäästötoimia, kierrätyksen tehostamista sekä kaupungin työntekijöiden autoedusta luopumista.

“Espoo on sitoutunut olemaan hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Myös tämän pitäisi näkyä vahvasti talouden tasapainottamistoimia valittaessa”, linjaa Sirpa Hertell, joka toimii myös kaupungin Kestävän kehityksen ohjelmaryhmän puheenjohtajana.

Vihreiden esitystä kannatti Vasemmiston kaupunginhallituksen jäsen. Esitys hävisi äänin 10-4 (1 poissa). Asiasta päättää lopullisesti valtuusto 19.10.2020 pidettävässä kokouksessa.

Lisätietoja:
Henna Partanen, Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja, Vihreät
henna.partanen(at)vihreat.fi, 040-7619024

Sirpa Hertell, Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja
sirpa.hertell(at)vihreat.fi, 050-5666818