(Espoon vihreät tiedote 11.3.2009) Nyt on oivallinen aika säästää rahaa ja ympäristöä yhtä aikaa. Seuraavaksi valtuusto päättää tuottavuusohjelmasta, johon vihreät kannattavat pitkäaikaisia toimintatapojen muutoksia. Kestäviä säästöjä saadaan panostamalla energiatehokkuuteen, heikentämättä palvelutasoa. Vihreät haluaisivat myös hyödyntää enemmän henkilökunnalta nousevia säästöehdotuksia ja hyödyntää uusia tulonlähteitä, kuten ruuhkamaksuja.

– Toimintatapoja täytyy muuttaa kustannus- ja energiatehokkaammiksi. Energiaa voidaan säästää paljon toimintatapoja muuttamalla sekä siirtymällä pelkästään matalaenergiarakentamiseen. Näin vähennetään huomattavasti kaupungin kuluja ja pienennetään energian hinnan heilahteluista johtuvia taloudellisia riskejä, sanoo Espoon Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Nina Knaapila.

Nyt viimeistään on aika opetella sammuttamaan turhat valot ja koneet. Asteen lasku huonelämpötilassa säästää 5-10 prosenttia laskussa ja jätteiden ehkäisy näkyy jätemaksuissa.

– Pienillä toimintatapamuutoksilla ei yksin koko kaupungin taloutta pelasta, mutta olisi järjetöntä jättää nämä tehostusmahdollisuudet käyttämättä, Espoon Vihreiden puheenjohtaja Marjut Joensuu toteaa.

Henkilökunnalla on usein hyviä ideoita oman työympäristönsä säästömahdollisuuksista, mutta uudistukset ja ajatukset voivat juuttua organisaation rattaisiin.

– Espooseen tarvitaan uudenlainen johtamiskulttuuri, jossa työntekijät osallistetaan ja heille annetaan valtuudet kehittää omaa työtään ja työympäristöään yhteisten tavoitteiden mukaisesti. Näin saavutetaan helposti järkeviä säästöjä, Joensuu jatkaa.

Menojen karsimisen rinnalle vihreät esittävät uusia tuloja. Ruuhkamaksut ovat tulevaisuuden joukkoliikenteen uusi rahoituslähde. Espoon Vihreät nopeuttaisi myös kiinteistöverouudistusta, jossa kiinteistövero porrastetaan rakennuksen energiatehokkuuden mukaan.

Lisätiedot

Nina Knaapila
Espoon Vihreät, valtuustoryhmän puheenjohtaja
puh. 050 5231417

Marjut Joensuu
Espoon Vihreät, puheenjohtaja
puh. 040 500 2828