Espoon Vihreät lähtee täydellä ja monipuolisella 100 ehdokkaan listalla kunnallisvaaleihin. Ehdokkaita on nyt valittu yhteensä 94 ja viimeiset kuusi ehdokasta julkistetaan 16.9.

Listan 94 ehdokkaasta naisia on 48 ja miehiä 46. Alle 30-vuotiaita ehdokkaita on 17 ja yli 50-vuotiaita 30.

Nuorin ehdokas on viikonloppuna 18 vuotta täyttävä Espoon nuorisovaltuuston puheenjohtaja Hanna Järvisalo. Vanhin on jo vuodesta 1984 Espoon Vihreissä mukana ollut, pitkäaikainen ympäristölautakunnan puheenjohtaja ja kaupunginhallituksen varajäsen Sirkka-Liisa Korkala.

Espoon Vihreiden vaaliteemat ovat saaneet ehdokkaat innokkaina liikkeelle. Vihreillä on selkeät tavoitteet ilmastopäästöjen vähentämiseksi Espoossa ja halu jatkaa työtään edullisemman ja paremman joukkoliikenteen puolesta.

Hyvät julkiset palvelut halutaan säilyttää, pitää luokkakoot pieninä ja taata laadukas hoito sitä tarvitseville. Naisten ja miesten välistä tasa-arvoa tulee edistää ja maahanmuuttajien suomenkielen opetusta lisätä.

Lisätiedot:

Lari Karreinen
toiminnanjohtaja, Espoon Vihreät
lari.karreinen(at)vihreat.fi
gsm 0400 487 642
fax (09) 5860 4161
Fredrikinkatu 33 a 3. krs, 00120 Helsinki

Kaikki ehdokkaamme löytyywww.espoonvihreat.fi/ehdokkaat

Tiistaina 2.9. hyväksytyt ehdokkaat:

Aitkoski Eero, hallintotieteiden maisteri
Aromaa Eekku, YTM
Aropaltio Kirsi, Teatteritaiteen maisteri, teatterin johtaja
Arponen Ville
Binder Tesi, FM opettaja
Ervola Pirjo, oikeushallinnon esittelijä, metsänomistaja
Fellman Olavi, kuvataiteilija, filosofian maisteri
Haikarainen Kalle, ekonomi
Hannula Markku, professori
Horttana Tommi, opiskelija
Huovila Mikko, eduskunta-avustaja
Härmä Olli, diplomi-insinööri, opettaja
Ilvessalmi Tomi, taiteenmaisteri, suunnitteluasiantuntija
Inkinen Maria, kehittämiskoordinaattori, THM
Juntunen Elina, lehtori TM
Järvi Iia, sihteeri, palkanlaskija
Järvisalo Hanna, opiskelija
Kainulainen Antti, FM, historian opettaja
Karlsson Kaius, erityisopettaja, medianomi
Karnijoki Jussi, opiskelija
Korkala Sirkka-Liisa, kemistiteknikko
Korpela Johanna, kotiäiti, diakonissa
Lampi Veera , HuK, opiskelija
Leppänen Teemu, yrittäjä, tekn yo
Lindy Camilla, talousassistentti
Meronen Teemu, tekniikan ylioppilas
Puhakka Antoniina, lääketieteen kandidaatti
Rahikainen Esko, kirjastonhoitaja, päätoimittaja
Ranne Kirsi, myyntineuvottelia, tradenomi
Raudasoja Satu, tekniikan ylioppilas, partiolainen
Saarikoski Marjut, sijoituspäällikkö
Salo Mikael, yrittäjä, opiskelija
Simovaara Jyrki, kulttuurintuottaja, taidehistorioitsija
Sipilä Heidi, KTM Development Specialist
Soinsaari Tanja, analyytikko MMM
Storlund Vivan, työelämätutkija, freelancer
Suomalainen Sami, yrittäjä, projektipäällikkö
Tuominen Tiia-Marina, sosionomiopiskelija, tradenomi
Virtanen Sami, suunnittelija tradenomi AMK
Väisänen Ari, projektipäällikkö