Espoon Vihreät tukevat Vihreiden puoluejohtoon hakevia Inka Hopsua ja Mikki Kaustetta.

Vihreiden puoluekokous järjestetään etäyhteyksien 11.-12. syyskuuta  ja tuolloin pidettävässä kokouksessa tehdään henkilövalinnat puoluejohtoon ja puolueen eri luottamuselimiin. Espoosta puoluejohtoon hakevat kansanedustaja Inka Hopsu sekä Espoon kaupunginhallituksen jäsen Mikki Kauste, molempia tehtäviin esittää Uudenmaan Vihreät.

Hopsu on ehdolla puolueen varapuheenjohtajaksi ja Kauste sen sijaan hakee varapuheenjohtajaksi Vihreiden puoluevaltuuskuntaan, joka toimii puoluekokousten välillä puolueen korkeimpana poliittisena linjanvetäjänä.

”Pitkän pohdinnan ja monien kyselyjen jälkeen lähdin ehdolle, koska haluan olla mukana tekemässä Vihreistä entistä vaikuttavampaa puoluetta, joka pitää kiinni juuristaan, on moniääninen ja jossa jokaisen on hyvä toimia”, Hopsu kertoo päätöksestään lähteä ehdolle kotisivuillaan. ”Kuntavaalien jälkeen olemme käyneet aktiivista keskustelua siitä, mitä meidän Vihreiden tulisi tehdä toisin, jotta yhä useampi antaisi meille luottamuksensa vaaleissa ja vaalien välillä. Olemme tunnistaneet tärkeitä kehittämisen paikkoja, näitä haluan olla viemässä eteenpäin, pelkkä analyysi ei riitä. Saimme liikkeelle vihreiden suurimman ehdokasjoukon, josta on tärkeää pitää kiinni. Haluan olla varmistamassa, että jokaiselle löytyy Vihreissä mielekäs tapa toimia ja vaikuttaa.”

Kauste kertoo omasta ehdokkuudestaa, että on hyvin tärkeää, että valtuuskuntaan valituksi tulevat henkilöt osallistuvat aktiivisesti valtuuskunnassa käytävään keskusteluun, osallistuvat aktiivisesti ohjelmatyöhön sekä tuovat näkökulmiaan ja osaamistaan esille. ”Tällainen aktiivinen toimija olen itse valtuuskunnassa ollut ja tulen olemaan myös jatkossa, mikäli saan luottamuksen jatkaa tässä tärkeässä puolue-elimessä. Aktiivisuuden tarve tulee vain korostumaan tulevalla kaudella, jossa Vihreän ohjelmatyön lisäksi käydään mitä todennäköisemmin läpi sote-uudistuksen mukanaan tuomia muutoksia, pohditaan koronapandemian laajoja yhteiskunnallisia seurauksia, rakennetaan puolueohjelmia sekä keskustellaan hallitusvastuun vaikutuksista ja Vihreän politiikan suuntaviivoista”, Kauste jatkaa.

Vihreiden puoluejohtoon paljon hakijoita

Puoluekokouksessa valitaan puolueen puheenjohtaja,  kahden vuoden toimikausiksi myös kolme varapuheenjohtajaa, puoluevaltuuskunnan puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa, puoluesihteeri sekä puoluehallituksen muut jäsenet (8 + 8 varajäsentä) ja puoluevaltuuskunnan muut jäsenet (40 + 40 varajäsentä).

Henkilövalinnoista on odotettu poikkeuksellisen jännittäviä, sillä Vihreiden nykyinen puheenjohtaja Maria Ohisalo kertoi 7.7. odottavansa lasta. Tämä tarkoittaa, että mikäli puoluekokous valitsee Maria Ohisalon jatkokaudelle vihreiden puheenjohtajaksi, pääsevät tuleva puoluevaltuuskunta ja eduskuntaryhmä syksyn aikana päättämään siitä, kuka tuuraa Ohisaloa sisäministerinä kevään 2022 ajan. Vihreiden puoluehallitus taas päättää, kuka varapuheenjohtajista sijaistaa puolueen puheenjohtajaa.

Vihreiden puheenjohtajaksi on toistaiseksi ilmoittanut hakevansa vain  puolueen istuva puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo. Espoon Vihreiden yleiskokous päätti 10.8. yleiskokouksessaan tukea Ohisalon jatkoa Vihreiden puheenjohtajana.

Vihreiden varapuheenjohtajaksi hakevat aiemmin mainitun Inka Hopsun lisäksi Fatim Diarra, Markus Drake, Mika Flöjt, Atte Harjanne, Hanna Holopainen, Jaakko Mustakallio ja Iiris Suomela. Kaikkein varapuheenjohtajaehdokkaiden näkemyksiään, ideoihin ja ajatuksiin vihreän liikkeen seuraavien vuosien suunnasta pääsevät kaikki halukkaat tutustumaan mm. torstaina 2.9. klo 17:30 Vihreiden puoluejohdon ehdokastentissä.

Lisäksi puoluejohtoon hakevat Veli Liikasta puoluesihteeriksi ja Silja Keränen vihreiden puoluevaltuuskunnan puheenjohtajaksi. Puoluevaltuuskunnan varapuheenjohtajaksi hakee Mikki Kausteen lisäksi tamperelainen Ville Tynkkynen. Espoon Vihreät tukee Liikasen, Keräsen, Kausteen ja Tynkkysen ehdokkuuksia puoluejohtoon.

Myös puoluevaltuuskunnan sekä puoluhallituksen jäseniksi on tullut yleisesti paljon hakemuksia eri piireistä, ja kaikkien ehdokkaiden hakemuksien pitäisi tulla julkiseksi aivan näinä päivinä Vihreiden puoluekokussivulle osoitteeseen www.vihreat.fi/puoluekokous-2021/

***

Espoon Vihreiden julkinen tuki eri ehdokkaille ei sido Espoon Vihreiden tai sen jäsenjärjestöjen puoluekokousedustajien äänestyspäätöksiä puoluekokouksessa.