Espoon Vihreät pitää tiukkojen neuvottelujen jälkeen syntynyttä kaupungin strategiaa eli Espoo-tarinaa hyvänä. Saimme läpi tärkeimmät tavoitteemme: Kaupungista tehdään hiilineutraali kunnianhimoisella aikataululla, opetuksen ja varhaiskasvatuksen laatu turvataan, koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmat ratkaistaan pikaisesti, joukkoliikennettä ja pyöräilyä edistetään, eriarvoisuutta ja köyhyyttä torjutaan ja luontoa suojellaan.

“Olen iloinen, että Espoon halutaan jatkossakin olevan opetuksen ja varhaiskasvatuksen huippukaupunki. Saimme säilytettyä yhdenvertaisen varhaiskasvatusoikeuden kaikille espoolaislapsille. Kokeilu viisivuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuksesta on myös iso vihreä voitto”, sanoo valtuustoryhmän puheenjohtaja sekä opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varapuheenjohtaja Inka Hopsu.

“Hiilineutraali Espoo vuoteen 2030 mennessä on kunnianhimoinen tavoite ja selkeä osoitus siitä, että Espoo taistelee eturintamassa ilmastonmuutosta vastaan. Tärkeässä asemassa tässä taistelussa on joukkoliikenteen ja pyöräilyn lisääminen, johon saimme strategiassa hyvän selkänojan”, sanoo valtuustoryhmän varapuheenjohtaja sekä kaupunkisuunnittelulautakunnan varapuheenjohtaja Henna Partanen.

Strategian linjausten mukaisesti Espoossa varmistetaan sujuvat joukkoliikenneyhteydet ja pidetään lipunhinnat kohtuullisina. Pyöräliikenteen sujuvuutta lisätään rakentamalla parempia pyöräteitä.

Espoo ryhtyy strategian myötä entistä vahvemmin torjumaan lapsiperheköyhyyttä ja asuinalueiden välistä segregaatiota. Sisäilmaongelmiin puututaan jatkossa ripeästi ja tehokkaasti.

“Haasteellisten alueiden koulujen ja päiväkotien tukemisella, eli niin sanotulla positiivisella diskriminaatiolla, on saavutettu muun muassa Helsingissä todella vaikuttavia tuloksia. On hienoa, että Espoo torjuu eriarvoisuutta ja haluaa jatkossakin olla paras kaupunki lapsille ja perheille”, sanoo valtuustoryhmän varapuheenjohtaja sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Saara Hyrkkö.

“Kaupungin yhteinen tavoite on vihdoin päästä eroon sisäilmaongelmista. Tämän puolesta Vihreät ovat tehneet työtä jo pitkään. Korjaukset on toteutettava hallitusti, ilman tarvetta pikaisille hätäväistöille. Haluamme, että terveet ja turvalliset päiväkodit ja alakoulut säilyvät jatkossakin lähipalveluna, jotta perheiden arki sujuu”, sanoo kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja sekä tila- ja asuntojaoston puheenjohtaja Tiina Elo.

“Strategian tavoitteiden saavuttaminen ja toimenpiteiden toteuttaminen vaatii riittäviä resursseja. Edellytämme, että yhdessä sovitut linjaukset näkyvät kaupunginjohtajan budjettiesityksessä,” päättää Hopsu.

Esitys Espoo-tarinaksi