Julkaistu Espoon Vihreiden nettisivuilla 2.6.2014

Espoo ei tule nykyisellä menolla saavuttamaan pääkaupunkiseudun yhteisiä -20% päästövähennystavoitteita vuoteen 2020 mennessä. Merenrantakaupunkina Espoo on erityisen herkkä ilmastonmuutoksen vaikutuksille, kuten merenpinnan nousulle.

“Asukkaat ovat huolissaan ilmastonmuutoksen seurauksista. Kun he itse tekevät arjessaan ilmastoystävällisiä ratkaisuja, vaativat he kaupungiltakin toimenpiteitä”, kertoo ympäristölautakunnan puheenjohtajana toimiva Henna Partanen saamistaan asukaspalautteista. “Näihin vaatimuksiin tänä vuonna ympäristökeskuksessa laadittavalla ilmastotoimenpiteiden ohjelmalla on tarkoitus vastata.”

YK:n maailman ympäristöpäivää vietetään 5.6 ilmastonmuutos-teemalla. Samalla viikolla järjestetään Espoossa ilmastoseminaari, jossa luottamushenkilöt kaupunginhallitusta myöten pohtivat, miten Espoon tulisi vastata tähän maailman yhteiseen haasteeseen. Myös kivihiilen käyttöä kaukolämmön polttoaineena viime vuosina reilusti lisänneen Fortumin edustaja on kutsuttu paikalle. ”Fortumin osuus kaupungin päästöistä on yli 40%. Vain kaupungin ja Fortumin aktiivisella yhteistyöllä, josta Finnoon alueen energiasuunnitelma on oiva esimerkki, voimme kääntää Espoon kasvihuonekaasupäästöt tarvittavalle lasku-uralle”, Partanen sanoo.

Espoon Vihreät iloitsevatkin siitä, että Fortum yhdessä Sitran ja viiden suomalaisyrityksen kanssa ovat päättäneet ottaa vastuuta ilmastonmuutoksen torjumisesta perustamalla Climate Leadership Council –yhdistyksen. ”Espoo haluaa olla edelläkävijä ilmastonmuutoksen torjunnassa, joten yhdistyksen perään kuuluttama cleantech -keksintöjen kokeilualueena toimiminen sopisi Espoon imagoon hienosti”, Partanen ehdottaa.

Vaikka kaukolämmön osuus Espoon päästöistä on merkittävä, saavuttaakseen päästövähennystavoitteensa kaupungin ilmastotoimenpiteiden on lävistettävä kaikki toimialat. ”Meille Vihreille oli tärkeää saada juuri hyväksytyn talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman keinovalikoimaan mukaan materiaali- ja energiatehokkuuden parantaminen sekä jätehuollon kehittäminen. Ne tukevat ilmastotyötä, mutta samalla tuovat kaupungin kassaan säästöjä”, Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Inka Hopsu kertoo.

Ilmastonmuutoksen torjunta ja siihen sopeutuminen on huomioitava yhä tehokkaammin kaikessa kaavoituksessa ja rakentamisessa. ”Hyväksyttäväksi tulevan puurakentamisen edistämisohjelman toimenpiteiden avulla tullaan vahvistamaan ekologisemman teollisen puurakentamisen markkinoita”, ohjelmaa valmistelleen Kestävä kehitys -ohjelmaryhmän puheenjohtaja Sirpa Hertell kertoo.

Vähän yli viidennes Espoon kasvihuonekaasupäästöistä aiheutuu liikenteestä. Ensisijaisena tavoitteena pitää Espoon Vihreiden mielestä edelleen olla julkisen ja kevyen liikenteen osuuden lisääminen. “Kaikki eivät kuitenkaan pysty luopumaan omasta autosta elämäntilanteesta johtuen, joten samanaikaisesti tulee etsiä keinoja yksityisautoilun päästöjen vähentämiseksi. Sitran tuoreen kyselytutkimuksen mukaan puolet autonomistajista olisi valmiita hankkimaan sähkö- tai biokaasuauton seuraavan viiden vuoden aikana. Meidän tulee kaupunkina tukea tätä kehitystä”, Inka Hopsu vaatii.

3.6.2014 Järjestetään Espoon ympäristölautakunnan ja Kestävän kehityksen -ohjelmaryhmän koolle kutsuma ilmastoseminaari, jossa annetaan suuntaviivat kaupungin uudelle ilmastotoimenpiteiden ohjelmalle.

5.6.2014 Vietetään YK:n maailman ympäristöpäivää, jonka teemana tänä vuonna on ilmastonmuutos ja pienet saarivaltiot

http://www.unep.org/wed/