Espoon Vihreät vaativat Espoota kokeilemaan nimetöntä työnhakua. Valtuuston kokouksessa 29.4. tullaan asiasta jättämään Inka Hopsun ja Mari Nevalaisen johdolla valtuustoaloite.

”Tasa-arvo ja yhdenvertaiset mahdollisuudet ovat tärkeitä tavoitteita kaupungin rekrytoinnissa. Työn saamisen pitää perustua työntekijän pätevyyteen ja osaamiseen. Työnhakijan ikä, sukupuoli, etninen tausta, perhesuhteet ym. työhön liittymättömät seikat eivät saa rajata ulos työhaastatteluihin kutsuttavia ihmisiä”, vaatii Inka Hopsu.

Anonyymissa työnhakuprosessissa hakemuksista poistetaan hakijan henkilökohtainen tausta: nimi, osoite, ikä, sukupuoli, syntymäpaikka, siviilisääty, perhetiedot ja kansalaisuus.  Henkilötietojen
piilottamisesta vastaavat eri henkilöt kuin haastatteluun kutsuttavista ja valituista henkilöistä päättävät. Valitsijat saavat ennen työhaastattelua tietoonsa vain hakijoiden ammatin, tutkinnon, tutkintotason, edelliset työsuhteet ja suoritetut työtehtävät sekä niihin liittyvän osaamiseen.

Työhakemusten nimettömyys ja taustatietojen puuttuminen auttavat rekrytoijaa kiinnittämään huomionsa henkilön tehtävän kannalta olennaiseen osaamiseen ja työkokemukseen. Päätös haastatteluun kutsuttavista tehdään puhtaasti henkilön osaamiseen liittyvän tiedon pohjalta.

”Espoo korostaa olevansa edelläkävijä ja pyrkivänsä kokeilemaan uusia käytäntöjä. Kaupungin tulee arvojensa mukaisesti pyrkiä aktiivisesti edistämään henkilöstönsä yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta. Anonyymin työnhakuprosessin kokeilu lisäisi osallisuutta ja olisi rohkeaa uudenlaisten käytäntöjen kokeilua.  Mikäli kokeilu osoittautuu onnistuneeksi, sitä voi pikkuhiljaa laajentaa koskemaan kaikkia rekrytointiprosesseja”,  päättää Mari Nevalainen.

Lisätietoja:

Inka Hopsu, 0407589545, inka.hopsu@gmail.com

Mari Nevalainen, 0405390656, mari.nevalainen@kolumbus.fi