(Espoon Vihreät valtuutetut tiedote 28.4.2009) Jätevedenpuhdistamolle paras paikka on Espoon Vihreiden valtuustoryhmän mukaan Suomenoja. Se on ympäristön, asukkaiden ja kokonaisuuden kannalta paras vaihtoehto. Nykyinen puhdistamo voidaan kattaa ja toimintaa laajentaa nykyisellä paikalla.

– Kalliopuhdistamon rakentaminen tarkoittaisi jätevesien pumppaamista edestakaisin, toteaa vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Nina Knaapila.

Kun puhdistamo säilytetään Suomenojalla, metro voi kulkea kaavassa olevaa pohjoista linjausta pitkin. Uudisrakentaminen on tällöinkin mahdollista ja lähempänä nykyisiä keskuksia. Julkisuudessa esitetyt asuntorakennushankkeet ovat ylimitoitettuja ja epärealistisia. Voimalaitoksen puolen kilometrin turvaetäisyys myös estää käytännössä julkisuudessa esitellyn suuren asuinalueen rakentamisen. Laitoksen höyrykattila saattaa vaaratilanteessa aiheuttaa räjähdyksen, jonka vaikutus voi olla useita satoja metrejä.

– Puhdistamon säilyttäminen Suomenojalla mahdollistaa myös lietteen ja biokaasun käytön energiantuotantoon viereisellä voimalaitoksella. Lisäksi jätevedenpuhdistamon katolle voitaisiin laittaa aurinkopaneeleja, jotka tuottaisivat energiaa jätevedenpuhdistamolle. Tällaisia ratkaisuja on jo muualla Euroopassa käytössä, toteaa vihreä valtuutettu Tiina Pursula.

Puhdistamon säilyttäminen Suomenojalla mahdollistaa kansainvälisesti arvokkaan lintukosteikon säilymisen. Euroopan unionin lintudirektiivi  kieltää yksiselitteisesti Suomenojan kaltaisen linnuille tärkeän alueen heikentämisen. Tiivis asuinalue ei sovellu lintukosteikon naapuriksi.

Ylivuototilanteissa, kuten rankkasateilla, jätevesiä voidaan Suomenojalla suodattaa kosteikon kautta. Sen sijaan kalliopuhdistamovaihtoehdoissa jätevesiä johdettaisiin  häiriötilanteissa avo-ojia pitkin suoraan Itämereen.
Lisätiedot:

Nina Knaapila
valtuustoryhmän puheenjohtaja
nknaapila(at)hotmail.com
050-5231417

Tiina Pursula
valtuutettu, ympäristölautakunnan puheenjohtaja
tiina.pursula(at)iki.fi
040-5149507