Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 17.6.2013 teknisen toimen johtaja Olavi Loukon saamaa hovioikeuden tuomiota lahjusrikkomuksesta. Pitkän keskustelun jälkeen kaupunginhallitus totesi yksimielisesti palaavansa asiaan, kun päätös on saanut lainvoiman.

Korostimme keskustelussa, että kaupunginhallitukselle on tuolloin valmisteltava oikeudellinen arvio erilaisista toimintavaihtoehdoista.

Kaupunginhallituksella on velvollisuus huolehtia päätöksentekojärjestelmämme uskottavuudesta sekä päätöksenteon tasapuolisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta, sen vuoksi lainvoimainen tuomio on otettava vakavasti.

Lahjusrikkomussäännöksen tarkoituksena on suojata luottamusta viranomaistoiminnan tasapuolisuuteen. Säännöksellä pyritään ennalta estämään virkamiehiä menettelemästä sillä tavoin, että se olisi omiaan herättämään epäilyksiä epäasiallisista vaikuttimista viranomaisen toiminnassa.

Kyse ei ole Loukon henkilöstä vaan Espoon uskottavuudesta. Olemme huolissamme tuomion vaikutuksesta asukkaiden luottamukseen. Haluamme parantaa valmistelun avoimuutta ja puolueettomuutta kaikilla tasoilla.

Juuri hyväksytyn Espoo-tarinan mukaan Espoon poliittinen järjestelmä on avoin, demokraattinen ja helposti lähestyttävä. Siihen kuuluu myös päätöksenteon valmistelun avoimuus vaikeissakin asioissa.

Loukon tuomiosta on myös meidän luottamushenkilöiden syytä ottaa opiksi, jotta osaamme olla jatkossa vielä tarkempia. Kaupunginhallituksen on syytä varmistaa, että kaupungin ohjeistukset ovat riittävän selkeät ja yksiselitteiset.