(Espooon Vihreiden valtuutettujen tiedote 9.6.2008) Suomenojan arvokasta lintukosteikkoa uhkaa jätevedenpuhdistamon siirtäminen ja raskas asuinrakentaminen. Vihreiden mielestä luontoarvot huomioiva jätevedenpuhdistamon laajentaminen Suomenojalla turvaa parhaiten lintukosteikon tulevaisuuden.

”Suomenojan monipuolinen ja arvokas lintukosteikko on suojeltava heti”, vetoavat Espoon vihreät valtuutetut.

Kosteikolta on tavattu noin 300 lintulajia, joukossa useita uhanalaisia lajeja ja paikka on kokoonsa nähden Suomen runsastuottoisin vesilintujen pesimäalue. Arvoistaan huolimatta se on ollut suojelematta alueelle kohdistuneiden rakentamispaineiden takia.

”Suomenojan kosteikko tarvitsee suojelupäätöksen. Se on myös erittäin suosittu ulkoilukohde ja soveltuu loistavasti myös opetuskäyttöön. On olemassa hyvät perustelut sille, että Suomenojan lintukosteikko suojellaan rakentamiselta ja säilytetään, vaatii ympäristölautakunnan puheenjohtaja Juhani Kytö.

Jos puhdistamo päätetään siirtää pois Suomenojalta ja tilalle rakennetaan uusi kalliojätevedenpuhdistamo, tullaan alue varmasti rakentamaan raskaasti.

”Vaikka asuinrakentaminen ei ulottusikaan kosteikolle, se heikentäisi linnuston pesimäpaikkoja ja tuskin asukkaiden yhteiselo suuren naurolokkiyhdyskunnan kanssa sujuisi ongelmitta” Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Sirpa Hertell toteaa.

Espoon Vihreät ovat saaneet monia viher- ja ranta-alueita suojeltua rakentamiselta Espoossa. Ilmastonmuutoksen myötä paineet rakentamisen tiivistämiseen kasvavat. Jotta tiiviiden asuinalueiden viihtyvyys säilyy, siellä tulee olla riittävästi virkistysalueita, kuten Suomenojan lintukosteikko.

Lisätietoja:

Juhani Kytö
ympäristölautakunnan puheenjohtaja
juhani.kyto(at)tietotori.fi
gsm 044 5810385

Sirpa Hertell
valtuustoryhmän ja teknisen lautakunnan puheenjohtaja
sirpa.hertell(at)vihreat.fi
gsm 050 566 6818