(Espoon Vihreät valtuutetut tiedote 24.5.11)

Vihreiden mielestä Espoon on nyt uskallettava panostaa sosiaali- ja terveyspalveluissa ennaltaehkäisyyn. Se maksaa pitkällä aikavälillä itsensä takaisin niin lisääntyneenä espoolaisten hyvinvointina kuin säästyneinä veroeuroina.
– Esimerkiksi kouluterveydenhuollossa henkilöstön määrä ei edelleenkään ole sosiaali- ja terveysministeriön suositusten tasolla, ja tilannetta pahentaa lakisääteisten vuositarkastuksten lisääntyminen. Kouluterveydenhoitajan avulla ja varhaisella puuttumisella voidaan välttyä vakavilta ongelmilta, toteaa valtuustoryhmän puheenjohtaja Tiina Elo.Toinen kroonistuva ongelma on vanhuspalvelujen puute. Espoossa tarvitaan lisää viihtyisiä ja turvallisia asumispalveluja sekä hoitopaikkoja erikuntoisille vanhuksille. Turvallisuuden tunne tulee riittävän henkilökunnan läsnäolosta, mitä ei voi korvata hienoillakaan seinillä. Se on myös paras lääke vanhusten yksinäisyyteen.
– Tuottavuus hyvinvointipalveluissa on huono käsite. Vain riittävällä henkilöstömäärällä voidaan turvata eri väestöryhmien tarpeet ja yhteiskunnallinen tasa-arvo, sanoo valtuustoryhmän varapuheenjohtaja MervaMikkola.Tuoreesta tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta käy ilmi, että Espoo tehostaa toimintaansa pääasiassa henkilöstä vähentämällä. Sosiaali- ja terveyspalveluissa, opetuksessa ja päivähoidossa tuottavuuden raja tuleenopeasti vastaan.
– Väkimäärän kasvaessa henkilökunnan väheneminen näkyy väistämättä palveluiden heikkenemisenä ja se vaikuttaa espoolaisten hyvinvointiin, toteaa Tiina Elo

Lisätiedot:
Tiina Elo
valtuustoryhmän puheenjohtaja
puh 045 261 7447

Merva Mikkola
valtuustoryhmän varapuheenjohtaja
puh 050 511 3906