(Espoon Vihreiden tiedote 20.1.2016) Espoon Vihreät vastustaa lasten varhaiskasvatusoikeuden rajaamista. Monissa suurissa kaupungeissa, kuten Helsingissä, Tampereella ja Turussa, on päätetty säilyttää lasten yhdenvertainen päivähoito-oikeus. Vihreiden aloitteesta asiasta tehtiin päätöksenteon tueksi Espoossa lapsivaikutusten arviointi ja kuultiin asiantuntijoita, kun budjettineuvotteluissa asiasta ei syntynyt ratkaisua. Muun muassa lapsiasiavaltuutettu ja lukuisat muut asiantuntijat ovat kritisoineet päivähoito-oikeuden rajausta.

“Vihreiden mielestä tarpeellista hyvinvointipalvelua ollaan nyt heikentämässä lyhytnäköisesti. Emme pidä esitystä järkevänä. Se kaventaa perheiden valinnanmahdollisuuksia, lisää hallinnollista työtä ja kontrollia sekä voi aiheuttaa tilanteita, joissa lapsen ryhmä vaihtuu yllättäen. Vanhemman työmarkkina-asema ei saa määrittää lapsen oikeutta varhaiskasvatukseen”, sanoo opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varapuheenjohtaja ja vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Inka Hopsu.

Tutkimusten mukaan osa lapsista hyötyy kokopäiväisestä varhaiskasvatuksesta myös toisen tai molempien vanhempien ollessa kotona. Yhdenvertainen päivähoito-oikeus on erityisen tärkeä heikompiosaisten perheiden lapsille.

”Rajaus hankaloittaa perheiden arkea ja ohjaa voimavaroja varhaiskasvatuksesta byrokratiaan ja valvontaan. Emme halua, että vanhemmat joutuvat huolehtimaan silppu- ja pätkätöiden ohella, säilyykö lapsella tuttu päiväkotiryhmä ja kaverit. Muutos osuu kovimmin juuri niiden lasten arkeen, jotka eniten tarvitsevat vakautta ja tukea kasvamiseen. Haluamme varmistaa, että Espoossa ei ryhdytä rakentamaan lasten luokkayhteiskuntaa”, toteaa kaupunginhallituksen jäsen ja valtuutettu Saara Hyrkkö.

Vihreät kantaa huolta myös suunnitelmasta rajata kaikkien esikoululaisten hoitopäivät enintään kahdeksaan tuntiin. Varsinkin yksinhuoltajien voi olla vaikea järjestää kahdeksan tunnin hoitopäivät oman kokopäivätyönsä päälle. Subjektiivinen päivähoito-oikeus ja laadukas päivähoito ovat myös vetovoimatekijöitä, kun perheet miettivät mihin kuntaan asettuvat asumaan. Vihreät katsoo, että varhaiskasvatuksen kehittämiseen tarvitaan jäykän rajauksen sijaan muita keinoja.

“Koko hallituksen idea on järjetön. Säästöt jäävät vaisuiksi, valvonnan järjestäminen on kysymysmerkki ja perheiden kokema epävarmuus lisääntyy. Kepin sijaan pitää panostaa porkkanaan. Kevyiden ja avoimien varhaiskasvatuksen muotojen kuten kerhotoiminnan lisäämisellä on jo saatu säästöjä aikaan. Nyt näistä viestimistä pitää tehostaa. Muissa kunnissa on myös kehitetty joustavampaa laskutusta ja näin pystytty vaikuttamaan hoitopäivien pituuteen”, pohtii varhaiskasvatusjaoston jäsen, valtuutettu Katja Lahti.

Päivähoito-oikeuden rajaamista käsitellään opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa 20.1. ja asiasta päättää lopulta kaupunginvaltuusto kokouksessaan 15.2.
Espoon Vihreät järjestää aiheesta avoimen keskustelutilaisuuden Sellon kirjastossa 28.1. klo 18. Keskustelua alustaa Espoon varhaiskasvatuksen johtaja Titta Tossavainen. Tapahtuma Facebookissa

Hopsu-Inka__14-10-30_102_web

Inka Hopsu

Lisätiedot:
Inka Hopsu 040 7589545
Saara Hyrkkö 040 7197604
Katja Lahti 050 555 4649