(Espoon Vihreät tiedote 24.4.2010) Espoon Vihreät vaativat, että kirjastot säilyvät lähipalveluna ja hyvien joukkoliikenneyhteyksien päässä. Kirjasto on monen kuntalaisen eniten käyttämä kulttuuripalvelu. Jokaisella Espoon suuralueella on oltava riittävästi tilaa monipuoliseen kulttuurin harrastamiseen. Soukka ja Kivenlahti ansaitsevat omat kirjastonsa.

Espoon Vihreiden edustajat kulttuurilautakunnassa kannattivat Soukan ja Kivenlahden kirjastojen säilyttämistä ja sama linja jatkuu kaupunginhallituksessa.

– Esitys kirjastojen lakkauttamisesta on tarkoitushakuisesti valmisteltu ja siinä mainitut kustannusarviot ovat vajanaisia. Vihreiden kahdella äänellä oli tässä suuri merkitys, sillä kulttuurilautakunnan äänestystulos oli täpärästi 7-6. Onneksi saimme lakkautusesityksen torjuttua, sanoo kulttuurilautakunnan jäsen Said Yusuf.

Taide ja kulttuuri ovat tärkeitä hyvinvoinnin rakennuspalikoita ja kirjastot ovat myös tärkeitä epäkaupallisia, kokoontumisen ja harrastamisen paikkoja.  Arjen palvelujen on oltava lähellä, jotta pienet lapset,  ikääntyvä väestö ja vaikeasti liikkuvat pääsevät niihin.

– Espoonlahden paikalliskeskuksia tulee kehittää kokonaisvaltaisesti ja kirjastot ovat niiden tärkeä osa. Kirjastot sijaitsevat koulujen vieressä. Lapset, vanhukset ja vammaiset tarvitsevat lähellä olevia kirjastoja. Lähipalvelut pienentävät myös hiilijalanjälkeä, toteaa  soukkalainen varavaltuutettu Merva Mikkola.

Espoon palveluverkkoa on tarkoitus käydä läpi syksyllä. Vihreät vaativat, että palveluiden sijoittamisessa on huomioitava hiilijalanjälki ja väestörakenne.
Yksittäisten kirjastojen lakkauttaminen tässä vaiheessa on ennenaikaista.  Palveluverkkoa on katsottava kokonaisuutena ja sen mukaan,  että lähipalveluja on tasapuolisesti eri alueilla.

Lisätiedot:

Said Yusuf, kulttuurilautakunnan jäsen puh. 040 766 0320
Merva Mikkola, varavaltuutettu puh. 050 511 3906