Vihreät ovat tyytyväisiä, että yleiskaavaluonnoksen päälinjoista löytyi yhteinen näkemys. Espoo kasvua ohjataan kestävästi joukkoliikenteeseen tukeutuen ja asukkaille tärkeitä virkistysalueita turvaten. Vihreiden pitkäjänteinen työ Keskuspuiston laajentamiseksi tuottaa tulosta, kun Keskuspuistoa laajennetaan merkittävästi. Lisäksi Vihreiden esityksestä Keskuspuistoon rajoittuvien, toistaiseksi rakentamattomien reuna-alueiden luontoarvot tutkitaan nähtävillä olon aikana ja päätöstä niiden merkinnästä tarkastellaan uudestaan ehdotusvaiheessa. 

Espoon kaupunginhallitus hyväksyi 13.5.2024 Yleiskaava 2060 luonnoksen nähtäville. Kokonaisuudesta käytiin kaupunginhallitusryhmien väliset neuvottelut, joissa pääkohtiin löytyi yhteinen neuvottelutulos. 

“Varmistimme, että Espoo kasvaa tulevaisuudessa kestävästi, joukkoliikenteeseen tukeutuen ja asukkaille tärkeitä virkistysalueita turvaten.” Vihreitä neuvotteluissa edustanut kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Henna Partanen kiteyttää.

“Keskuspuiston yleiskaavaan merkittyä kokoa kasvatetaan tuntuvasti, minkä eteen Vihreä ryhmämme on vuosia tehnyt töitä. Myös lähivirkistysalueiden kuten Hanikan, Karakallion metsän, Taavinkylän koulumetsän ja Laajalahden Lupauksenvuoren, Tapiolan pienten puistojen sekä monen muun säilyminen virkistyskäytössä on hieno ja tärkeä asia kaupungin kasvaessa.” Partanen lisää. 

Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Mikki Kauste kiittää muita poliittisia ryhmiä vastuullisen neuvottelutuloksen aikaan saamisesta. 

“Yleiskaavalla määrittelemme kaupunkimme rakentamisen suuntaviivat pitkälle tulevaisuuteen. On tärkeää, että voimme yhdessä sitoutua Espoon kehittämisen suuriin linjoihin ja pyrkiä kestävään ja tasapainoiseen kaupunkirakenteeseen.” Kauste toteaa. 

“Esimerkiksi raideliikennehankkeet ovat kaupungille isoja ponnistuksia eikä kaupunkiradan jatkamisen lisäksi muista olla tehty vielä sitovia päätöksiä. Vaikka uudet raidehankkeet toteutuisivat vasta vuosien tai vuosikymmenten päästä, on tärkeää jättää niiden toteuttamiselle tilaa kaupunkirakenteeseen.” hän lisää. 

Yhteisestä neuvottelutuloksesta huolimatta tietyistä luontoarvojen turvaamiseen liittyvistä yksityiskohdista yhteisymmärrystä ei löydetty ja niistä äänestettiin erikseen. 

“Vihreät on vuosia linjakkaasti puolustanut Espoon keskuspuistoa ja vastustanut sen halkaisevan Espoonväylän sekä metsää pienentävän uuden Bosmalmin asuinalueen toteuttamista. Näin tulemme toimimaan jatkossakin, vaikka olemme toistaiseksi valitettavasti jääneet vähemmistöön.” kaupunginhallituksen jäsen Tiina Elo kertoo. 

“Toinen Keskuspuistoa uhannut väylä, Puolarintien jatko, sen sijaan poistettiin kartasta Vihreiden ansiosta jo kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyssä. Lisäksi edellytimme, että Keskuspuistoon rajoittuvien, toistaiseksi rakentamattomien reuna-alueiden luontoarvot tutkitaan nähtävillä olon aikana ja päätöstä niiden merkinnästä tarkastellaan uudestaan ehdotusvaiheessa.” Elo lisää. 

Keskuspuistoa ovat uhanneet myös yksityisten maanomistajien halu avohakata metsiä. Vihreiden esityksestä nähtävillä olon aikana selvitetään ja lisätään kaavamääräyksiin kirjaukset, joilla avohakkuut voidaan estää luonto- ja virkistysarvoiltaan tärkeimmiltä alueilta.

Yksi erimielisyyttä herättänyt kokonaisuus oli Mynttilän metsän kohtalo. 

“Meille Vihreille Mynttilän metsän luonto- ja virkistysarvojen turvaaminen menee uuden aseman ja lähiön rakentamisen edelle. Alue on poikkeuksellisen hieno eikä aseman rakentaminen ole edes ESA-radan suunnitelmissa kuin varauksena. Esitimmekin kokouksessa metsän säilyttämistä täysin rakentamattomana. Ehdotuksemme hävisi niukasti, mutta tulemme puolustamaan metsää jatkossakin.” Henna Partanen kertoo. 

“Sen sijaan saimme yksimieliseen neuvottelutulokseen läpi tärkeän kirjauksen, jolla metsä aseman ympäristössä säilyy rakentamattomana ainakin niin kauan, kunnes sitova toteuttamispäätös aseman rakentamisesta on tehty. Sellaiseen voi mennä kymmeniä vuosia ja sillä varmistetaan, ettei alueelle ala rakentua kerrostalolähiötä ilman kunnon joukkoliikenneyhteyksiä.” Partanen täydentää. 

Vihreät esittivät lisäksi Westendin edustalla sijaitsevan Tvijälpin saaren säilyttämistä virkistyskäytössä sekä Mankkaan Lukukallion virkistysalueen pitämistä esitettyä suurempana. 

“Tvijälpin luontoarvot ovat merkittävät ja saaren virkistysarvot tulevat kasvamaan tulevaisuudessa. Olisi lyhytnäköistä pilata arvokas kokonaisuus asuntorakentamisella.” Elinkeino- ja kilpailukykyjaostossakin saaren rakentamiseen tähtäävää hanketta vastustanut Tiina Elo toteaa.

“Mankkaalaisena aktiiviliikkujana arvostan alueemme lähimetsiä. Lukukallion lakiosan Vihreät saivat turvattua jo kaupunkisuunnittelulautakunnassa, mutta nyt esitimme, että tätä upeaa metsäaluetta ei nakerrettaisi myöskään Kokinkyläntien varresta. Tällä kertaa esityksemme ei saanut enemmistöä taakseen, mutta taistelumme lähivirkistysalueiden turvaamiseksi jatkuu yleiskaavan käsittelyn seuraavissa vaiheissa.” Mikki Kauste lupaa. 

Seuraavaksi yleiskaavaluonnos menee nähtäville, jolloin asukkailta ja sidosryhmiltä kerätään palautetta. Kesä- ja elokuussa asiasta järjestetään lukuisia asukastilaisuuksia eri puolilla Espoota.

Vihreät toivoo kaavaluonnoksesta mahdollisimman laajaa ja monipuolista keskustelua, ja muodostaa lopullisen kantansa kokonaisuuteen saadun palautteen pohjalta.