Talvivaaran kaivos on ollut viime päivinä uutisten vakioaihe, tällä kertaa valtavien allasvuotojen seurauksena. Kaivoksen jatkuvat ympäristöongelmat ovat tuoneet esille, ettei alueellinen ELY-keskus ja keskuksista vastuussa oleva Työ- ja elinkeinoministeriö suhtaudu ympäristöasioihin riittävällä vakavuudella. Kaivosta on huomauteltu rikkomuksista jo kymmeniä kertoja, mutta huomautuksilla ei vaikuta olevan merkitystä. Kainuun ELY-keskus on osoittaunut joko kyvyttömäksi tai haluttomaksi lopettamaan kaivoksen jatkuvia rikkomuksia. Näyttäisikin siltä, ettei ympäristön suojeleminen ole kovin korkealla ELY-keskusten prioriteeteissä.

– Onkin tarpeen pohtia uudelleen ympäristöhallinnon itsenäisyyttä ja voimavaroja. Nykyinen malli on osoittautunut toimimattomaksi, sillä ympäristöhallinnosta on uudistuksen myötä tullut lähes vallaton toimielin, jonka toiminta on täysin alisteinen Työ- ja elinkeinoministeriön linjauksille ja johtamiselle. Talvivaara on ikävä osoitus siitä, mihin tämä voi johtaa, toteaa Espoon Vihreiden hallituksen jäsen Marko Kivelä.

– Kun ELY-keskusten perustamista valmisteltiin, oli toiveita että tätä kautta ympäristökeskukset pääsisivät paremmin vaikuttamaan elinkeinoelämän ratkaisuihin. Näin ei kuitenkaan näytä tapahtuneen, vaan ympäristöjärjestöjen tuolloin esittämän uhkakuvan tilanne on lähempänä todellisuutta. ELY-keskuksiin liittymisen myötä on ympäristökeskuksia ajettu entistä ahtaammalle ja niiltä on viety se vähäinenkin valta joka niillä oli. Tämä muistuttaa enemmän venäläistä luonnonvaraministeriötä kuin toimivaa ympäristöhallintoa, jatkaa Espoon Vihreiden varapuheenjohtaja Timo Lahti

Talvivaaran tapauksen perusteella ongelma on myös ELY-keskuksien liian kiinteät yhteydet paikallisiin elinkeinoelämän toimijoihin, jotka luovat keskusten uskottavan toiminnan vaarantavia sidonnaisuuksia. Olisikin tärkeää, että varsinkin kaivosten kaltaisten toimijoiden osalta lupa-asioissa haetaan asiantuntemusta mahdollisimman riippumattomalta ja asiantuntevalta taholta. On kestämätöntä, että esimerkiksi kaivosaltaiden lupa-asioista vastaa kaivosaltaita itse urakoinut henkilö.

-Talvivaara on ikävällä tavalla paljastanut kuinka huonosti toimiva nykyratkaisu on ympäristönsuojelun kannalta, huolimatta siitä, että esimerkiksi Uudellamaalla ELY-keskus on toiminut mainiosti vastustaessaan mammuttimaisia pelkästään autoiluun perustuvia kauppakeskuksia, Lahti täydentää.

– Nyt täytyy Ely-keskusten asemaa tarkastella kriittisesti, ja joko palauttaa ympäristökeskusten itsenäinen asema tai ainakin lisätä huomattavasti niiden itsenäistä sananvaltaa ympäristöasioissa. Vain toimivalla ympäristölainsäädännöllä sekä ympäristöhallinnolle annetuilla riittävillä valtuuksilla ja resursseilla voimme estää tulevat Talvivaarat, päättää Kivelä.