(Espoon Vihreät tiedote 24.3.2010) HUSin hallitusta ei kannata pienentää, sanoo hallituksen jäsen ja Espoon valtuuttu Kirsi Aropaltio.
Uudenmaan ja Hyksin sairaanhoitoalueella on yli 20 kuntaa. Niiden äänen on kuuluttava HUSin päätöksenteossa.

– Suomessa monipuoluejärjestelmä ja kaksikielisyys asettavat omat vaatimuksensa, joten on ajanhukkaa keskustella Husin hallituksen pienentämisestä.

Husin jäsenkuntien vaikutusmahdollisuus sekä demokratian toimiminen edellyttävät tämän kokoista hallitusta. Hallituksen ja virkamiesjohdon yhteistyö sujuu hyvin.

Suuria ongelmia Husissa aiheuttavat valtion riittämätön, lain velvoittama, rahoitus tutkimukseen sekä lääkäreiden kaksoisrooli.

– Esimerkiksi Ruotsissa julkisen sektorin palveluksessa olevalla lääkärillä ei voi olla työtä yksityissektorilla kuten Suomessa. Tämä kaksoisrooli aiheuttaa haittaa tuottavuudelle ja tehokkuudelle. Sen ratkaisu ei kuitenkaan ole hallituksen käsissä.

Husin tukipalveluiden hoidossa liikelaitoksina on myös vaarana osaoptimointi, jolloin niiden tehokas toiminta ei koidukaan koko konsernin hyväksi. Tästä syystä niiden toiminnan kriittinen tarkastelu on myös hallituksen tärkeä velvoite.

Lisätiedot
Kirsi Aropaltio
040 541 8553
HUS hallituksen jäsen, vihreä valtuutettu
kirsi.aropaltio(at)hevosenkenka.fi