Valtuustoryhmät ovat neuvotelleet Espoossa kaupungin talouden sopeuttamisesta. Vihreät ei voi hyväksyä eriarvoisuutta kasvattavia ja asukkaiden arkea kohtuuttomasti haittaavia mittavia leikkauksia, joten vihreä valtuustoryhmä irtautui neuvotteluista keskiviikkoiltana.

“Vihreille on tärkeää turvata lasten ja nuorten laadukas varhaiskasvatus ja opetus. Koululuokkien ryhmäkokojen kasvattaminen, useiden lähikoulujen lakkauttaminen ja siirtyminen suurempiin yksiköihin heikentävät alueellista tasa-arvoa Espoossa. Lähikirjastot ja nuorisotilat ovat tärkeitä asukkaiden kohtaamispaikkoja, joista ei tule tinkiä. Toimiva ja kohtuuhintainen joukkoliikenne puolestaan takaa asukkaiden arjen sujuvuuden”, Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Sirpa Hertell sanoo. “Valitettavasti näistä ei löytynyt muiden ryhmien kanssa sopua, joten emme nähneet muuta vaihtoehtoa kuin irrottautua neuvotteluista”, Hertell jatkaa. 

Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelmassa esitetään mittavia leikkauksia kuntalaisten palveluihin ilman minkäänlaisia vaikutusarviointeja. Vihreät haastavat lyhytnäköisen leikkauspolitiikan ja vaativat muilta valtuustoryhmiltä vastuullista, inhimillisesti kestävää ja tietoon perustuvaa päätöksentekoa. 

“Juuri koronakriisin keskellä kaikista heikompiosaisten palveluista kuten sosiaalipalveluista, ikäihmisten kotihoidosta tai vammaisten kuljetuspalveluista leikkaaminen on vastuutonta. Maltillisella veronkorotuksella olisi mahdollista löytää talouden tasapaino inhimillisemmällä ja myös realistisemmalla tavalla”, kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Henna Partanen toteaa. 

Tuottavuusohjelmassa esitettyä toiminnan kehittämistä Vihreät pitävät tarpeellisena. Joukossa on monia toimenpiteitä, joita kaupungin johdon on toivottu jo vuosikausia edistävän. Vihreät pitävät välttämättömänä, että tuottavuutta parannetaan ja uusia tapoja tuottaa palveluita hyödynnetään myös taloudellisen kestävyyden saavuttamiseksi.

Vihreät kritisoi koko taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelman valmistelua. Mittavia ja pitkälle tulevaisuuteen vaikuttavia leikkauksia ajetaan läpi tarpeettomalla kiireellä. Niin kaupungin henkilöstö kuin lautakunnatkin on ohitettu ohjelman valmistelussa. Toimenpiteistä ei ole tehty vaikutusten arviointia, mikä heikentää koko ohjelman uskottavuutta. Heikko valmistelu muodostaa myös vakavan riskin ohjelmalla tavoiteltaville tuloksille.

“Esitetty yli tuhannen henkilötyövuoden vähentäminen nykyiseen kasvutahtiin verrattuna, on täysin epärealistinen tavoite. Vaikeassakin taloustilanteessa henkilöstön riittävyydestä ja jaksamisesta huolehtiminen on vastuullista”, Hertell linjaa.

Etenkään opetuksen ja varhaiskasvatuksen puolelle esitettyä jopa 200 henkilötyövuoden vähentämistä Vihreät ei hyväksy. 

“Valtio on päättämässä suurista uudistuksista kuten oppivelvollisuuden pidentämisestä ja sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisesta. Leikkaukset henkilöstöön ja seuraavan valtuuston käsien sitominen ei tässä vaiheessa ole järkevää, vaikka pitkäjänteistä talouden tasapainotusta ja uusia toimintatapoja tarvitaan, valtuuston varapuheenjohtaja”, kansanedustaja Inka Hopsu huomauttaa.  

Vihreät kritisoi Taloudellisesti kestävä Espoo ohjelmaa myös ristiriitaisista tavoitteista.

“Investointiohjelman kiristäminen lisää riskiä, että peruskorjaukset lykkäytyvät ja koulujen sisäilmakierre jatkuu ja väliaikaisia väistötiloja tarvitaan entistä enemmän. Lasten on saatava opiskella turvallisissa ja terveellisistä tiloissa”, tila- ja asuntojaoston puheenjohtajana toimiva Henna Partanen kiteyttää.

Vihreät tulee esittämään oman vastuullisen vaihtoehtonsa kaupungin taloustilanteen vakauttamisesta inhimillisesti ja ympäristön kannalta kestävällä tavalla.

 

Lisätietoja: 
Sirpa Hertell, Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja
050-5666818, sirpa.hertell(at)vihreat.fi

Henna Partanen, kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja
040-7619024, henna.partanen(at)vihreat.fi

Inka Hopsu, valtuuston varapuheenjohtaja
puh. 0407589545, inka.hopsu(at)eduskunta.fi