Uudenmaan Vihreät vahvistaa maakunta- ja eduskuntavaalien alla piiriorganisaatiotaan palkkaamalla raaseporilaisen valtuutetun Oskari Sundströmin piirin vaalityöntekijäksi. Sundström aloittaa 12.3 työnsä Vihreillä Espoon Vihreiden toiminnanjohtaja Kimmo Kyrölän perhevapaan sijaisena ja siirtyy Uudenmaan Vihreiden vaalityöntekijäksi syyskuun alussa.

“Meille Vihreille perhevapaauudistus on tärkeä arvokysymys ja perheille tulisi taata mahdollisuus jakaa lastenhoitovastuu tasa-arvoisemmin. Äitien työurien kannalta on merkittävää, että myös isät ottavat vastuuta pienten lasten hoidosta. Samalla tämä on isille mahdollisuus luoda tiiviimpi suhde omiin lapsiin. Itse jään vanhempainvapaalle huolettomin mielin jättäessäni tehtäväni Oskarin käsiin”, kertoo Kyrölä

Oskari Sundström näkee tehtävän kiinnostavana tärkeiden uudistusten ja muutosten keskellä. Espoossa meneillään on suuri kouluverkkouudistus ja länsimetron aloitus on laittanut Etelä-Espoon joukkoliikenteen koetukselle. Uudellamaalla taas sote- ja maakuntauudistus aiheuttaa suurta huolta.

“Hallituksen maakunta- ja soteuudistus näyttää epäonnistuvan monella tavoin. Suomalaisten ja erityisesti uusmaalaisten kannalta olisi parempi, mikäli koko uudistusta ei toteutettaisi suunnitellulla tavalla. Uudistus tulee nykyisten laskelmien mukaan vaatimaan jopa 300 miljoonan euron leikkauksia Uudenmaan sote-palveluihin, vaikka resurssien tehokkaampi hyödyntäminen ja hoidon parempi saavutettavuus olivat uudistuksen keskeisiä tavoitteita”, Sundström toteaa.

Sundström osallistuu jo kevään aikana Uudenmaan Vihreiden vaalityöryhmän toimintaan. Uudenmaan Vihreät kartoittaa paraikaa ehdokkaita maakunta- ja eduskuntavaaleihin koko Uudenmaan alueelta.

“Vaikka Vihreiden näkökulmasta hallituksen maakunta- ja soteuudistukset ovat epäonnistuneita jo syntyessään, lähdemme tekemään Uudenmaan maakuntavaltuustossa parhaamme, jotta ihmisille voidaan taata hyvä hoiva asuinpaikasta ja tulotasosta riippumatta notkeaa palvelujärjestelmää hyödyntäen. Meille on myös tärkeää varmistaa, että ympäristönsuojelu huomioidaan tulevassa maakuntahallinnossa, sillä tätä ei ole valitettavasti huomioitu riittävästi hallituksen esityksessä”, Sundström päättää.