Vihreät esittävät valtuuston kokouksessa maanantaina 27. tammikuuta Lommilan kauppakeskuksen kaavan hylkäämistä.

”Tilaa vievän kaupan keskuksena markkinoitu Lommila on osoittautunut tyypilliseksi kauppakeskukseksi, jossa yli puolet myymälöistä keskittyy päivittäis- ja pientavaraan kuten vaatteisiin. Etäisyys joukkoliikenneasemista on sellainen, että sinne ei ole helppo mennä julkisilla”, toteaa kaupunkisuunnittelulautakunnan varapuheenjohtaja Kirsi Louhelainen.

Lommilan kaava palautettiin vuosi sitten valtuustossa takaisin valmisteluun. Tällöin edellytettiin ruokakauppojen koon pienentämistä, jotta kauppakeskusten perinteiset veturit eivät veisi Lommilan kauppakeskusta tavanomaisen kauppakeskuksen suuntaan.

”Kauppakeskuksen konsepti ei ruokakauppojen pienenemisestä huolimatta valitettavasti ole muuttunut riittävästi, ja muutetusta kaavasta annetut lausunnot olivat edelleen kriittisiä. Ehdotuksen mitoitus – kauppakeskuksesta tulee suurempi kuin Vantaan Jumbosta – ja kaupan laatu heikentävät Espoon keskuksen kehittymistä todelliseksi aluekeskukseksi ja vievät asioinnin painopistettä sivuun joukkoliikenteestä, toteaa kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Tiina Elo.

 

lommila

Kauppakeskus Lommilassa heikentäisi kaupunkiympäristön laatua

”Lommilaa on perusteltu sillä, että se vähentäisi autoilua, kun kauppakeskuksiin nykyisin autoilevat ajaisivat uuteen kauppakeskukseen lyhyemmän matkan. Nämä laskelmat eivät ota huomioon kauppakeskuksen vaikutusta kaupunkirakenteen kehittymiseen. Keskuksen tukema kaupunkirakenteen hajautuminen ja asumisen painopisteen siirtyminen Lommilan suuntaan lisäisi päästöjä ja heikentäisi kaupunkiympäristön laatua pitkällä aikavälillä”, kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen Risto Nevanlinna lisää.

Lommilassakin tarvitaan kaupallisia palveluja ja alueella tarvitaan mm. ruokakauppoja. Erikoiskaupallekin alueella on tilaa. Vihreiden mielestä nyt on selkeintä hylätä kaava ja tehdä mahdolliset kaupalliset suunnitelmat puhtaalta pöydältä.

”Tässä on kyse mittakaavasta sekä siitä, että keskellä kaupan suurinta murrosta olemme käynnistämässä jo valmiiksi ajastaan jälkeen jäänyttä megaprojektia, jolla on pitkäkestoisia haitallisia vaikutuksia koko keski-Espoon kehitykseen”, Louhelainen summaa.

Lisätietoja:

Kirsi Louhelainen, p. 050 375 9009

Risto Nevanlinna, p. 050412 9496

Tiina Elo, p. 045 261 7447