Espoon Vihreät: Espoossa tarvitaan lähikirjastoja ja aluekirjastoja

Espoossa suunnitellaan uusia aluekirjastoja ja niiden myötä yritetään jälleen kerran lähikirjastojen lakkauttamista. Kulttuurilautakunnan 19.3. esityslistalla on esitys Haukilahden kirjaston lakkauttamisesta samalla kun Ison Omenan kirjasto siirtyisi Matinkylän metroaseman yhteyteen.

Espoon Vihreiden valtuustoryhmän mielestä lähikirjastojen toiminta on turvattava aluekirjastojen rinnalla.

-Pienet lähikirjastot ovat asukkaille maksuttomia ja tasa-arvoisia olohuoneita. Niitä ei pidä lakkauttaa vaan niitä pitää kehittää. Lähikirjastot sopivat monenlaiseen harrastamiseen ja kansalaistoimintaan, ja ne voisivat toimia myös asukkaiden ja virkamiesten kohtaamispaikkana, sanoo valtuustoryhmän puheenjohtaja Inka Hopsu.

Kirjastopalvelut voidaan luokitella lähipalveluiksi, sillä niiden käyttö on säännöllistä, viikoittaista, jopa päivittäistä. Taloudellisesti vaikeina aikoina kirjojen ja lehtien lukeminen sekä tietopalvelut vähentävät syrjäytymistä. Nuoret ja lapsiperheet ovat kirjastojen aktiivista käyttäjäkuntaa. Päivittäistä käyttöä lisäävät erityisesti sanoma- ja aikakauslehdet sekä maksuton Internetin käyttö. Kaikilla kirjaston käyttäjillä ei ole mahdollisuutta matkustaa suuriin kirjastoihin.

-Lähikirjastot tarjoavat helposti saavutettavan ja monipuolisen kirjallisuusvalikoiman. Lisäksi ne tarjoavat perinteisiä kulttuuripalveluja ja esimerkiksi opastusta tietokoneen käytössä kaikenikäisille. Näin tuetaan kaupungin tavoitetta lisätä itsepalvelua ja sähköistä asiointia, toteaa kulttuurilautakunnan varapuheenjohtaja Teresia Volotinen.

-Lähikirjastoissa tietotekninen apu on aina lähellä. Siten myös sähköiset palvelut ovat helpommin ja tasa-arvoisemmin saatavana. Tämä palvelu on erityisen tärkeä iäkkäämmille ihmisille, joille tietotekniikan käyttö voi olla hankalaa, jatkaa Volotinen.

Pienissä kirjastoissa on kokoonsa nähden hyvät valikoimat lasten- ja nuortenkirjallisuutta ja mukavat puitteet viihtyä myös vapaa-ajalla. Lähikirjasto onkin tärkeä lasten ja nuorten lukemiskulttuurin ylläpitäjä.

Espoossa puhutaan paljon yhteisöllisyydestä ja osallisuudesta. Asukkaiden yhteistoiminta tarvitsee myös tiloja, ja lähikirjastot ovat luontevasti tällaisia paikkoja.

-Nyt esitetään yhden lähikirjaston, Haukilahden kirjaston, lakkauttamista, mutta tosiasiassa kyse on koko Espoon kirjastoverkon uudistamisesta. Yhtään kirjastoa ei pidä lakkauttaa ennen kuin valtuustolle on tuotu katsaus kirjastoverkkoon ehdotettavista muutoksista vaihtoehtoineen, vaatii Inka Hopsu.

Lisätietoja:

Inka Hopsu p. 040 758 9545, inka.hopsu@vihreat.fi

Teresia Volotinen p.050 3413784, volotinent@gmail.com