Espoon kaupunginhallituksen konsernijaosto antoi tänään 19.4. lausunnon HSL:lle Etelä-Espoon linjastosuunnitelmasta. Vihreiden edustajat Tiina Pursula (vpj) ja Hanna Hukari toivat esille puutteita ja parannusehdotuksia suunnitelmaan. HSL:n hallituksen varapuheenjohtaja Sirpa Hertell nostaa espoolaisten vaatimukset esiin  myös HSL:n hallituksessa.

”Länsimetron toisen vaiheen liityntäliikenne tulee olla suunniteltu järkevästi, jotta aiemmat liityntäliikenteen ongelmat eivät enää toistu. Toistimme jo aiemmin esittämämme linjauksen että Kivenlahden metron liityntäliikenne tulee suunnitella niin että palvelutaso säilyy ennallaan tai paranee yksittäisillä linjaston vaikutusalueilla. Erityinen huolenaihe onkin ollut Latokasken ja Nöykkiön alueen matka-ajat sekä Sunan alueen harventunut liikennöinti,” Hukari toteaa.

“On äärimmäisen tärkeää, että Länsimetron jatkeen avautuessa, ei heti lakkauteta nykyisiä linjoja ennen kuin uusiin järjestelyihin on ehditty tottua. Tarvitsemme etukäteen suunnitellun prosessin, jossa asukaspalautetta ja linjakuormitusta seurataan välittömästi kun Länsimetron jatke avautuu. HSL:n täytyy voida tehdä päätöksiä ja muutoksia ketterästi ja täsmällisesti,” Hertell jatkaa.

“Metron kapasiteettiselvityksen perusteella on myös syytä varautua siihen, että kapasiteetti ei tule nykyisellään riittämään ja metron liikennöintiväliä tulee tihentää. Jo nyt ennen korona-pandemiaa on tilanne ollut hyvin tukala ja Länsi-Espoon asukasmäärä kasvaa koko ajan valtavasti. Se ei tule riittämään, että vain joka toinen metro ajetaan Kivenlahteen asti,” Hanna Hukari täsmentää loppuun.

Lisäksi konsernijaosto toisti tänään aiemman Espoon kannan siitä, että C-vyöhykkeen rajan tulisi myös Espoossa seurata Kehä III linjaa.

Lisätietoja:
Hanna Hukari, Espoon konsernijaoston jäsen
Sirpa Hertell, HSL:n varapuheenjohtaja