Mitä fundamentalismi on? Sana sinällään on harhaanjohtava, sillä kaikillahan meillä on omat fundamenttimme, arvoperustamme. Vaarallinen kunkin omasta arvoperustasta tulee kuitenkin vasta kun se korotetaan muiden arvojen yläpuolelle, kun uskonnollinen tai poliittinen ideologia korvaa omantunnon.

Aina välillä kuulee väitettävän, että ilman uskoa ei voi olla moraalia. Itse asiassa asia on päinvastoin. Moraali on sisäsyntyistä, ei ulkoa annettua. Jos ihmisen toiminta perustuu valmiina annettuun uskonnolliseen tai poliittiseen oppiin omantunnon asemesta, kyse ei ole moraalista. Jos aate kieltää omat ajatukset, aatteen kyseenalaistamisen ja pohdinnan, kyse ei ole moraalista.

Jokainen saa toki rajoittaa omia arvojaan ja ajatuksiaan vapaasti, sillä ehdolla, että antaa muille saman vapauden. Ehkä siinä on moraalin ja fundamentalismin tärkein ero. Fundamentalisti vaatii kaikkia muita noudattamaan omaa uskonnollista tai poliittista ”moraaliaan”.

Vastakohtana esimerkiksi amissella ja vanhoillislestadiolaisilla on omat tiukat norminsa, mutta he eivät vaadi ketään muuta noudattamaan omia periaatteitaan.

Fundamentalismia voi nähdä jopa poliittisessa toiminnassa, jonka tavoitteena on vaikuttaa yhteiskunnan toimintaperiaatteisiin, saada ne vastaamaan kunkin omaa arvoperustaa. Toisaalta liberaali demokratia on fundamentalismin vastakohta, koska se kohtelee kaikkia aatteita samanarvoisina, kunhan ne puolestaan kunnioittavat toisiaan.

Muiden arvojen kunnioitus erottaa liberaalin demokratian fundamentalismista, jossa eri tavalla ajatteleminen, arvoperustan kyseenalaistaminen on suoranainen rikos fundamentalismin perusarvoja kohtaan. Rikos, joka fundamentalistin ”moraalin” mukaan ei äärimmilleen vietynä vain oikeuta, vaan myös vaatii tappamaan rikollisen.

Tämä ajatustapa yhdistää kaikkia maailman ääriliikkeitä ja terroristeja, on sitten kyse pilalehden toimituksen murhaavista islamisteista, tekniikan tutkijoita ja insinöörejä räjäyttävästä teknologiakriitikosta tai norjalaisia sosiaalidemokraattinuoria murhaavasta antijihadistisesta äärinationalistista. He jakavat saman ”moraalin”.