Espoo on sitoutunut kuntien energiatehokkuussopimukseen. Vuonna 2009 oli saavutettu 26 997 MWh säästö energiankulutuksessa. Jos jatketaan samaa tahtia, tavoite täyttyy. Marjut Joensuu ja Timo Lahti tekivät tilakeskuksessa aloitteen, että tämä on vähimmäistavoite, joka pyritään ylittämään. Marjut Joensuu teki myös aloitteen siitä, että tutkitaan, miten energiatehokkuusinvestoinnit voitaisiin rahoittaa ulkopuolisella rahoituksella, jotta niitä saataisiin käyntiin mahdollisimman nopeasti. Juhani Kytö ja Maisa Siirala saivat läpi lisäyksensä, että rakennusjärjestykseen selvitetään yhdessä Helsingin ja Vantan kanssa “energiataloudellisuuden ja materiaalien kestävyyden ohella ottaa selkeämmin huomioon materiaalien ja rakenteiden ympäristöystävällisyys. Ilmastostrategian toteuttamisen tukemiseksi on energia- ja ekotehokkuusasiat otettava konkreettisemmin huomioon rakennusjärjestyksessä. Myös tärkeiden pohjavesien ja hulevesien takia jatkotarkastelut ovat tarpeen.”