Vihreiden aloitteesta Espoo lähti mukaan uskalla välittää -kampanjaan

Espoon liikuntatoimi ei rohjennut lähteä mukaan ”Uskalla olla itsesi – myös urheilussa” -kampanjaan (www.uskalla.fi), jossa otettiin kantaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asialliseen kohteluun urheilukentillä.

Vihreät tarttuivat heti aiheeseen kannanotolla 13.8.2009:

– Kampanjan tarpeellisuus paljastuu sen saamasta vastaanotosta. Toivon, että liikuntalautakunta päättää toisin kuin liikuntatoimen johtaja Mauri Johansson, Espoon Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Nina Knaapila esittää.

Liikuntalautakunnan vihreä varapuheenjohtaja Pia Aarrekivi:

– Aion kysyä ensi torstain kokouksessa miten liikuntatoimi ottaa suvaitsevaisuuden esille.  Avoimuus ja asiallisuus vie pohjaa homottelulta ja herjan heitolta. Salailun ja piilottelun sijaan voidaan keskittyä tasavertaiseen oikeuteen urheilussa.

Pia Aarrekivi otti aiheen esille ja lautakunta päätti, että Espoo osallistuu kampanjaan.

Aarrekivi on myös pyytänyt sukupuolivaikutusten arviointia liikunta-avustuksista, jotta tyttöjen ja poikien lajeja tuettaisiin tasapuolisesti.

 

Tässä toimittiin Espoon Vihreiden vaaliohjelman tavoitteiden mukaisesti:

Sitoudumme toteuttamaan tasa-arvolakia sekä yhdenvertaisuuslakia. Kiellettyjä syrjintäperusteita ovat: ikä, etninen tai kansallinen alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto, vakaumus, mielipide, terveydentila, vammaisuus, sukupuolinen suuntautuminen tai muu henkilöön liittyvä syy.