Marjut Joensuu teki Tilakeskuksessa aloitteen kaupungin tilojen vuokraamiskäytäntöjen yhtenäistämisestä, jotta tilat olisivat kaikkien helposti löydettävissä ja vuokrattavissa.h